Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of TechnologyKURSSI POISTUNUT OPETUSOHJELMASTA!!!

Kurssi luennoitiin viimeisen kerran keväällä 2007. Viimeinen tentti keväällä 2008. Korvaava kurssi - eri sisällöllä - on T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles. Aiheeltaan vastaavaa käydään kurssissa T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks


The course was lectured last time in Spring 2007. The last exam in Spring 2008. Replacing course (with different contents) is T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles. See also T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks


in English

Opintojakso luennoidaan periodilla IV keväällä 2007 lukujärjestyksen mukaisesti tiistaisin klo 12 - 14 ja keskiviikkoisin klo 12 - 14 salissa T1. Ensimmäinen luento on 13.3. Kurssia luennoivat dosentti Kimmo Raivio ja TkT Markus Koskela. Luennoitsijat ovat tavattavissa luentojen lisäksi Informaatiotekniikan laboratoriossa Tietotekniikan talossa huoneissa B305 (3. kerros) ja Bxxx.

Kurssin harjoituksista vastaa DI Matti Pöllä, huone B332. Harjoitukset pidetään torstaisin klo 12-14 ja perjantaisin klo 10-12 salissa T1. Ensimmäiset harjoitukset ovat 15.3.

Opintojakso pohjautuu kirjaan S. Haykin: "Neural Networks - a Comprehensive Foundation", 2nd edition, Prentice-Hall, 1998. Tässä perusopintojaksossa ko. kirjasta käsitellään vain lukuja 1-5 ja 9. Kirjaa on saatavana TKK:n päärakennuksen kirjakaupasta. Masterit em. luvuista ovat lainattavissa informaatiotekniikan laboratoriosta (siht. Tarja Pihamaa, huone B326) tutustumista varten. Harjoitustehtävien ratkaisut ovat kurssimonisteissa (prujut).

Opintojaksoon kuuluu lisäksi harjoitustyö. Harjoitustyöstä vastaa DI Matti Aksela, huone B330, Informaatiotekniikan laboratorio, puh. 451 5276. Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on 31.5.2007. Opintojaksosta ei saa suoritusmerkintää ennen kuin sekä tentti että harjoitustyö on hyväksytysti suoritettu. Seuraava tentti on torstaina 30.8.2007 klo 9-12 salissa T1.

Luennoilla käsitellään seuraavia asioita Haykinin kirjasta:
  1. Johdanto neuraalilaskentaan (luku 1);
  2. Yleiskatsaus neuraalilaskennan menetelmiin ja periaatteisiin (luku 2);
  3. Yksikerrosverkot ja oppimissäännöt (luku 3);
  4. Monikerros-perseptroni (MLP) ja backpropagation-oppimissääntö (luku 4);
  5. Radial-basis function (RBF) verkot ja niiden opetus (luku 5);
  6. Itseorganisoituva kartta (SOM) ja oppiva vektorikvantisaatio (LVQ) (9).
Tenttivaatimukset on esitetty omalla sivullaan. Kuten myös kurssin luentoaikataulu, jota päivitetään kurssin edetessä.

Tiedotus

Kurssin ilmoitustaulu on Tietotekniikan talon 3. kerroksessa. Kurssista tiedotetaan myös luennoilla ja harjoituksissa, kurssin WWW-sivulla http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.3030, sekä uutisryhmässä opinnot.tik.informaatiotekniikka.


Laskuharjoitukset

Harjoitustehtävät, Kevät 2007

Harjoitustyö

Harjoitustöiden aiheet ja ohjeet

Tenttituloksia

Palautetta kurssista

T-osaston kurssipalautekysely, kevät 2007

You are at: CIS → T-61.3030 / Etusivu

Page maintained by kimmo.raivio (at) tkk.fi, last updated Tuesday, 19-Aug-2008 10:51:03 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi