Lab of Computer and Information Science

T-61.3030 Tenttivaatimukset, kevät 2007

Opintojakso perustuu oppikirjaan S. Haykin, "Neural networks - a comprehensive foundation", 2. painos, Prentice-Hall, 1998. Lisäksi on käsitelty jonkin verran Itseorganisoituvan kartan visualisointia. Tenttiin kuuluvat luennoilla ja harjoituksissa käsitellyt asiat. Joitakin kohtia kirjasta on kuitenkin jätetty kotilukemisen varaan. Harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut ovat englanninkielisiä, ja ne monistetaan Editan kautta hyvissä ajoin ennen ensimmäistä tenttiä (ma 14.5 kello 13-16, sali C). Tentissä saa pitää mukana ohjelmoitavaa laskinta, mutta ei oppikirjaa, luentokalvoja tai laskuharjoitusmonisteita.

Luennoilla on käyty läpi Haykinin kirjasta luvut 1,2,3,4,5 ja 9, jotka kuuluvat tenttivaatimuksiin. Seuraavia lukujen kohtia ei kuitenkaan käsitelty ja ne eivät siis kuulu tenttivaatimuksiin:

Luku 1: 1.2, 1.8 ja 1.9;

Luku 2: 2.6, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, ja 2.16;

Luku 3: 3.6, kohdasta 3.9 Perceptronin konvergenssilauseen todistus s. 139- 141, kohdasta 3.10 Bayesin luokittelijan johto s. 144;

Luku 4: 4.9, 4.10, 4.11, kohdasta 4.13 hypätty yli alakohdat Bounds on Approximation Errors ja Curse of Dimensionality s. 209-212, kohdasta 4.14 alakohdat hypättiin yli, 4.15, 4.17, kohdasta 4.18 suurin osa alkaen alakohdasta Conjugate-Gradient Method s. 236, 4.19, 4.20;

Luku 5: Kohdasta 5.2 johdot s. 259 ja 261-262, kohdasta 5.5 s. 268 loppuosasta kaavaan (5.41) asti ja s. 276 kaavaan (5.65) asti, 5.9, kohdasta 5.10 suurin osa alkaen alakohdasta Curse of Dimensionality loppuun, 5.12, kohdasta 5.13 alakohdat 3 ja 4 s. 302-305, 5.14;

Luku 9: 9.9, 9.10.This page is updated by Kimmo.Raivio@hut.fi.
Last update 25.4.2006
URL: http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.3030/tenttivaatimukset.html