Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Pääsivulle | Main page | Luentoaikatauluun / Lecture schedule ]

Laskarit / Exercises T-61.3010

Preliminary exercise schedule. Demo problems with solutions shown in exercise papers can be found in the course material page. Changes possible.

Paperilaskarit: 3 vaihtoehtoista ryhmää ti 12-14 L, ke 10-12 G ja to 14-16 D. Kevään mittaan 6 kierrosta alla olevan ohjelman mukaisesti viikoilla 5, 7, 9, 12, 14 ja 17. Laskareissa käydään läpi demotyyppisiä laskaritehtäviä [Pxx] jaettuun esimerkkitehtävämateraaliaaliin (vm 2009) liittyen, joka toimitetaan prujuina (???) ja on saatavilla myös Materiaalia-sivulta. (???) Istunnon lopussa on aikaa tehdä pistelaskareita ja kysyä assarilta. Ei läsnäolopisteitä. Viikoilla, joilla on paperilaskarit, ei ole pääsääntöisesti Matlab-laskareita ja päinvastoin.

Matlab-laskarit: Noin 4-7 vaihtoehtoista ryhmää, ajat ja ilmoittautuminen WebOodissa. Kevään mittaan 6 kierrosta alla olevan ohjelman mukaisesti viikoilla 4, 6, 8/9, 13, 15/16 ja 18/19. (???) Ei läsnäolopisteitä. Viikoilla, joilla on Matlab-laskarit, ei ole pääsääntöisesti paperilaskareita ja päinvastoin. Harjoitustyön ripeä tekeminen edellyttää Matlab-taitoja, joita näissä tietokonelaskareissa käydään läpi.

Lisäksi ohjelmassa erilaisia vastaanottotilaisuuksia, joihin pääsääntöisesti ilmoittautuminen WebOodissa:
  • "DSP for dummies" lähinnä välikoepistelaskarien tekemiseen ja niistä kysymiseen. "dummies" viittaa siihen, että "ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä". Tilaisuudet saivat liikkeelle runsaasti osallistujia keväällä 2007 ja 2008 ennen palautettavien tehtävien DL-päivää. Niitä järjestetään useita ennen välikokeita, tarkempi aikataulu tulee Noppaan.
  • "Matlab-vastaanotto" on tarkoitettu lähinnä harjoitustyöstä kysymiseen tai harjoitustyön äänitysten tekemiseen. Ilmoittautuminen WebOodissa.
  • "Puheäänen taltiointi -vastaanotto" - ohjattu tilaisuus puheäänen taltiointiin puheentunnistuksen tutkimusryhmän käyttöön. Osana kurssin pakollista harjoitustyötä. Ilmoittautuminen WebOodissa.
  • "Pelastusrengas"-vastaanotto on tarkoitettu niille, jotka tuntevat putoavansa veneestä. Järjestetään yleensä kahden kesken noin tunnin mittaisena. Katsotaan nykytilanne, tavoitteet kurssin suorittamisen suhteen ja laaditaan suunnitelma päämääriin pääsemiseksi.
  • Voit itse kokeilla LaTeXin käyttöä näillä ohjeilla näihin tiedostoihin unix-ympäristössä. Voit myös lukea Simo Kivelän LaTeX-kurssin tai lähteä liikkeelle Wikipedian LaTeX-sivulta. Windows-ympäristöön voi hakea MiKTeX-ohjelman ja halutessasi esimerkiksi LEd-käyttöliittymän.

Tietokoneharjoituksiin ja muutamiin erityisiin vastaanottoihin vaaditaan ilmoittautuminen WebOodiin. Jos etu tule, peru ilmoittautuminen WebOodissa! Muutokset mahdollisia.

Laskarit / Exercises . . . . . katso myös luentoaikataulu | see also schedule for lectures
round pvm / date tapahtuma / event linkit / links
R1 19.1. - 23.1.2009
(6)

Matlab 1: Matlabin perusteita ilman sen suurempaa signaalinkäsittelyä. /
Matlab 1: Matlab basics without any deeper DSP.
Ilmo WebOodiin / Registration in WebOodi
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper: PDF |
Kuinka aloitan Matlabin / How to start with Matlab |
Ohjeita / Instructions |
Kommentteja / Comments: assarin kirjoittamat koodit (zip) |
Katso myös / see also: [P4] ]
R2 26.1. - 30.1.2009
(3)
Paperi #1: Digitaaliset signaalit ja järjestelmät: Yksikköimpulssifunktio, signaalin jaksollisuus, LTI-järjestelmät ja differenssiyhtälöt. /
Paper #1: Digital signals and systems in time domain: unit impulse function, periodic signals, LTI systems and difference equations.
Tehtävät / Problems: [P19, 20, 21, 23, 27]
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF |
Kommentteja / Comments ]
R3 2.-6.2.2009
(5)
Matlab 2: Kosinisignaali, puhesignaali, 2 pisteen liikkuva suodin.
Matlab 2: Cosine signal, speech signal, 2-point moving average filter.
Ilmo WebOodiin / Registration in WebOodi
[ Ohjeita ja vastauksia / Instructions | Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF | Tiedosto / File kiisseli.wav ]
R4 9.2. - 13.2.2009
(3)
Paperi #2: Konvoluutio. Näytteenotto.
Paper #2: Convolution. Sampling.
Tehtävät / Problems: [P30, 32, 48]
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF |
Kommentteja / Comments
[ linconv.m (Matlab demo on convolution) | Demo (cont. convolution) | Demo (discr. convolution) | Aliasing demo (with audio) ]
R5 16.2. - 29.2.2009
(5)
Matlab 3: LTI-järjestelmän taajuusanalyysi, napanollakuvio.
Matlab 3: LTI system analysis in frequency domain, pole-zero diagram
Ilmo WebOodiin / Registration in WebOodi
[ Ohjeita / Instructions |
Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF | Koodi / Code [ tf2latex.m | imp2latex.m | mysoundsc.m | hakemisto / DIR ]
Tiedosto / File kiisseli.wav | music.wav ]
R6 23.2. - 27.2.2009
(3)
Paperi #3: LTI-järjestelmän analyysi. Napanollakuvio.
Paper #3: LTI system analysis. Pole-zero plot.
Tehtävät / Problems: [P42, P54, P55]
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF |
demo: napanollakuvio ja magnitudivaste Matlabissa |
taulukkomoniste / formulas PDF ]
Kotitehtävät välikokeeseen #1 / Home exercises for mid term exam #1
Deadline to 5.3.2009 16.00 / Thu March 5th 2009 at 16.00.
Palautus T-talon 3. kerroksen palautuslaatikkoon JA nettilomakkeeseen. / Returning to the returning box on 3rd floor in CS building AND web form.
Tenttikausi / Exam period 7.3.-14.3.2009.
R7 16.3. - 20.3.2009
(3)
Paperi #4: Suodintyypit ja -rakenteet
Paper #4: Filter types and structures
Tehtävät / Problems: [P62, P64, P63]
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF ]
R8 23.3. - 27.3.2009
(5)
Matlab 4 Suodinsuunnittelu
Matlab 4 Filter design
Ilmo WebOodiin / Registration in WebOodi
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF |
Koodi / Code [ speksit.m | speksitFIR.m | tf2latex.m | M4002.m (tehtävä 2) | M4005.m (tehtävä 3) ]
Tiedosto / File M4002.wav | kiisseli.wav |
Kommentteja, vastauksia / Comments, solutions PDF ]
R9 30.3. - 3.4.2009
(3)
Paperi #5: Suodinsuunnittelu
Paper #5: Filter design
Tehtävät / Problems: [P66, P68, P70]
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF ]
P70: demoFIRwindowDB.m
R10 6.4. - 17.4.2009
(4)
Matlab 5: äänisignaalin käsittely pienissä ikkunoissa, alipäästösuodatus ("blur") kuvalle
Matlab 5: speech analysis in small windows, lowpass filtering for an image ("blur")
Ilmo WebOodiin / Registration in WebOodi
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper: PDF |
m-tiedostoja / m-Files: tf2latex.m | M3013.m | M4003.m |
äänitiedostoja / audio files: kiisseli.wav | Matlab3.wav ]
Kommentteja, vastauksia / Comments, solutions PDF ]
Pääsiäinen / Eastern 9.4.-15.4.2009.
R11 20.4. - 24.4.2009
(3)
Paperi #6: Radix-2 DIT FFT -algoritmi, monen näytteenottotaajuuden järjestelmä.
Paper #6: Radix-2 DIT FFT algorithm, multirate systems.
Tehtävät / Problems: [P74, 84]
[ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF ]
R12 27.4. - 4.5.2009
(4)
Matlab 6: Äärellinen sananpituus, multirate
Matlab 6: Finite wordlength, multirate
Ilmo WebOodiin / Registration in WebOodi
Tehtävät / Problems: [ Tehtäväpaperi / Exercise paper PDF ]
Koodi / Code [ D11quan.m | a2dR.m | M6002.m | kiisseli.wav ]
Kommentteja, vastauksia / Comments, solutions PDF ] []
Aikainen HT palautus
Soft deadline 27.4.2009 mennessä sähköisesti Rubyric-järjestelmään. / Returning to Rubyric system by 27th April 2009.
Kotitehtävät välikokeeseen #2 / Home exercises for mid term exam #2
Deadline ti 5.5.2009 16.00 / Tue May 5th 2009 at 16.00.
Palautus T-talon 3. kerroksen palautuslaatikkoon JA nettilomakkeeseen. / Returning to the returning box on 3rd floor in CS building AND web form.
Tenttikausi / Exam period 7.5.-17.5.2009.
HT hard palautus
Palautus 29.5.2009 klo 16.00 mennessä T-talon 3. kerroksen palautuslaatikkoon JA nettilomakkeeseen. / Returning to the returning box on 3rd floor in CS building AND web form by June 29.5.2009 at 16.00.

[ Pääsivulle | Main page ]

You are at: CIS → T-61.3010 / Laskarit Exercises

Page maintained by t613010 (at) cis.hut.fi, last updated Tuesday, 21-Apr-2009 10:37:43 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi