Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Pääsivulle | Laskarit | Main page | Exercise sessions ]

Luennot / Lectures T-61.3010

Kurssin T-61.3010 luennoi professori Olli Simula. Luennot ovat keväällä 2009 maanantaisin klo 9-12 salissa A. Luennot alkavat maanantaina 19.1.2009 klo 9 A-salissa. Katso lisätietoja kurssiesitteestä.

Course T-61.3010 is lectured by professor Olli Simula. Lectures are in Spring 2009 on Mondays at 9-12 in hall A. First lecture on 19-Jan-2009 at 9am in hall A. Lectures are in Finnish. See more information.

Alustava luentorunko. Muutokset mahdollisia.
Preliminary schedule for lectures. Changes possible.
Luennot / Lectures
#1 ma / Mon 19.1.2009 Johdanto / Introduction. Mitra 3Ed Ch1 / Mitra 2Ed Ch1
#2 ma / Mon 26.1.2009 Signaaleja ja järjestelmiä / Signals and systems. Mitra 3Ed Ch2 / Mitra 2Ed Ch2
#3 ma / Mon
2.2.2009
Konvoluutio, Fourier-muunnos ja LTI-järjestelmät / Convolution, Fourier transform and LTI systems Luku 2 jatkuu, luku 3 / Chapter 2 continues, Ch 3.
Mitra 3Ed Ch2, Ch3 / Mitra 2Ed Ch2, Ch3
#4 ma / Mon 9.2.2009 Näytteenotto / Sampling Luku 4 / Chapter 4.
Mitra 3Ed Ch4 / Mitra 2Ed Ch5
#5 ma / Mon 16.2.2009 Diskreetit muunnokset / Discrete transforms Luku 4 jatkuu, luku 5 / Chapter 4 continues, Ch 5.
Mitra 3Ed Ch5 / Mitra 2Ed Ch3
#6 ma / Mon 23.2.2009 Diskreetit muunnokset, z-muunnos / Discrete transforms, z-transform Luku 5 jatkuu, luku 6 / Chapter 5 continues, Ch 6.
Mitra 3Ed Ch5, Ch6 / Mitra 2Ed Ch3
#7 ma / Mon
2.3.2009
z-muunnos ja yhteys LTI; suodintyyppejä; välikoevinkkejä
z-transform and connection to LTI; types of filters; tips for MTE
Luku 6 jatkuu, Luku 7 / Chapter 6 continues, Chapter 7.
Mitra 3Ed Ch6, Ch7 / Mitra 2Ed Ch3, Ch4
Kotitehtävät välikokeeseen #1 / Home exercises for mid term exam #1
Deadline to 5.3.2009 16.00 / Thu March 5th 2009 at 16.00.
Palautus T-talon 3. kerroksen palautuslaatikkoon JA nettilomakkeeseen. / Returning to the returning box on 3rd floor in CS building AND web form.
Tenttikausi / Exam period 7.3.-14.3.2009.
Välikoe #1, luvut 1-7. / Mid term exam #1, chapters 1-7.
Valitse jompikumpi a tai b / Choose either a or b:
VK1a la / Sat 7.3.2009 10-13 Välikoe 1 / Mid term exam 1 päärakennus / main building
VK1b pe / Fri 13.3.2009 9-12 Välikoe 1 / Mid term exam 1 salit / halls A
#8 ma / Mon 16.3.2009 Suodinrakenteita / Filter structures Luku 8 / Chapter 8.
Mitra 3Ed Ch8 / Mitra 2Ed Ch7
#9 ma / Mon 23.3.2009 Suodinsuunnittelu / Filter design
IIR, FIR
Luku 9 / Chapter 9.
Mitra 3Ed Ch9 / Mitra 2Ed Ch7
#10 ma / Mon 30.3.2009 Suodinalgoritmit, äärellinen sananpituus /
Filter algorithms, finite wordlength
Luku 11, 12 / Chapter 11, 12.
Mitra 3Ed Ch11, Ch12 / Mitra 2Ed Ch8, Ch9

ma / Mon 6.4.2009 ??? Vierailuluento: Puheentunnistus ???
(+2p, jos harjoitustyön ensimmäiseen osaan kuuluva puheen äänitys tehtynä ja aktiivinen osallistuminen luentoon)

Pääsiäisloma / Easter holiday
#11 ma / Mon 20.4.2009 Äärellinen sananpituus, multirate / Finite wordlength, multirate Luku 12, 13 / Chapter 12, 13.
Mitra 3Ed Ch12, Ch13 / Mitra 2Ed Ch9, Ch10

ma / Mon 27.4.2009 Kertausta, vanhoja tenttejä / Recapitulation, old exams
"Soft deadline" harjoitustyölle (+2p) ennen 27.4.2009. /
"Soft deadline" for course assignment (+2p) before 27-Apr-2009.
"DSP for dummies", pistelaskarien vastaanotto ma 4.5.2009 9-12 A
Reception on Monday 4th-May-2009 at 9-12 in hall A
Kotitehtävät välikokeeseen #2 / Home exercises for mid term exam #2
Deadline ma 4.5.2009 16.00 / Mon May 4th 2009 at 16.00.
Palautus T-talon 3. kerroksen palautuslaatikkoon JA nettilomakkeeseen. / Returning to the returning box on 3rd floor in CS building AND web form.
Tenttikausi / Exam period 6.5.-16.5.2009.
Välikoe #2, luvut 8-. / Mid term exam #2, chapters 8-.
Tentti: välikokeet #1 + #2 / Final exam: mid term exams #1 + #2.
Valitse jompikumpi a tai b. Voit tehdä kahtena päivänä välikokeen ja tentin, mutta ei kahta välikoetta tai kahta tenttiä. / Choose either a or b.
VK2a/Ta ke / Wed 6.5.2009 9-12 Välikoe 2, tentti / Mid term exam 2, final exam salit /halls M.
VK2b/Tb ke / Wed 13.5.2009 16-19 Välikoe 2, tentti / Mid term exam 2, final exam salit /halls A.
Harjoitustyö DL pe 29.5.2009 klo 16.00 / Course assignment DL Fri 29th May 2009 at 16.00.
Tentit - tarkista Nopasta tai Oodista / Exams - check date in Noppa or Oodi
T elo-syyskuu / Aug-Sep 2009 tentti / final exam
T joulukuu / Dec 2009 tentti / final exam
T tammi-helmikuu / Jan-Feb 2010 tentti / final exam
T toukokuu / May 2010 tentti / final exam

[ Pääsivulle | Main page ]

You are at: CIS → T-61.3010 / Luennot Lectures

Page maintained by t613010 (at) cis.hut.fi, last updated Monday, 19-Jan-2009 00:25:13 EET

Google
WWW www.cis.hut.fi