Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Pääsivulle | to Main Page ]

T-61.3010 Materiaalia / Course material

IT-palvelukeskus tarjoaa opiskelijoille ja korkeakoululle tulostuspalveluita. Huomattava osa palveluista on ilmaisia, osa maksullisia (Hinnasto).

Luokkien kirjoittimille tulostaminen kohtuullisin määrin on ilmaista. Suurempien useammat tuhannen sivun taikka erikoisempien tulostuksien, esim. manuaalit, kalvot, jne., tulostamisesta on parhainta neuvotella operaattoreiden kanssa opr@cc.hut.fi puhelin 451 4341 tai 451 4342 Töiden vastaanotto (U115A). Tarkoituksesta ja tulostusmäärästä riippuen tulostus on maksullista.
Lisää: http://www.tkk.fi/atk/tulostus/ [viitattu 26.1.2009]

Print jobs from psc (colour laser), or instructions for claiming them are brought by operators to U115A in the main building. Transparencies (all kinds) or colour prints (unless directly HUT work- or study-related first copies) are not free. Please see our price list for up to date rates and policies.

Printers in computer classrooms are meant for free-of-charge print jobs in small to middle-size quantities. As a rule, think twice before you print any bigger documents including several thousand pages. Misuse will be charged.
More: http://www.tkk.fi/cc/services/printing/ [referred Jan 26th 2009]


Kurssin oma materiaali / Course material by personel

Mitran kirjaan liittyviä linkkejä / Material related to Mitra's book

On-line kirjoja / On-line books

Muista ATK-keskuksen tulostusohjeet! Huomaa myös, että teksti on hyvin luettavaa myös tulostettaessa 2 sivua yhdelle A4:lle (tai enemmänkin).

Muuta / And now for something completely different


[ Pääsivulle | to Main Page ]

You are at: CIS → T-61.3010 / Materiaalia

Page maintained by t613010 (at) cis.hut.fi, last updated Monday, 25-May-2009 13:15:19 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi