Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Takaisin pääsivulle | Back to main page ]

Harjoitustyö / Course assignment, kevät / spring 2009Harjoitustyön vastaanotot / Receptions for course assigment

Laskarien yhteydessä ja erillisillä Matlab-vastaanotoilla, joiden tiedot Nopassa. /
During exercise sessions and in Matlab-receptions, see Noppa.

"Matlab-vastaanotoille" ilmoittautuminen (1 pv) WebOodiin. Alustava suunnitelma: pe 27.3. 13.00-14.00 Maari-M (puheenkeräyksen yhteydessä). Huhtikuu... /
There is registration for (some) "Matlab receptions" in WebOodi.

Palautus / Returning

Ryhmän palautus yhtenä PDF-dokumenttina Rubyric-järjestelmään https://rubyric.cs.hut.fi/submit/72. Matlab-koodi liitettävä dokumentin loppuun tekstiksi ennen PDF:ksi muuttamista. /
Group returns one PDF document to Rubyric system https://rubyric.cs.hut.fi/submit/72. Matlab code has to be inserted in the end of document before converting to PDF.

Tehtävänanto / Assignment paper

Muutokset versioon 10.00 / Changes to version 10.00: EI OLE / NONE.

Tehtävät / Problems:
Tehtävä 1 / Q1: Äänisignaalin tallentaminen ja analysointi / Recording and analyzing speech signal.
Tehtävä 2 / Q2: FIR- ja IIR-suotimen suunnittelu ja toteutus sekä niiden analysointi / Design and comparison of FIR and IIR filters.
Tehtävä 3 / Q3: DTMF-signals
Palaute / Feedback 4 / Q4:

Tehtävänanto täällä / Download the assignment:
[ suomeksi PDF | in English PDF ]

Äänitiedostot täällä / Audio files (Q2, Q3):
[ Tehtävä 2 / Q2: signalQ2_X.wav | Tehtävä 3 / Q3: dtmf_X.wav ]

Äänitiedostot täällä / Audio files (Q2, Q3):
[ Kurssin Matlab-aputiedostot: täällä | Matlab contrib files for this course: here | speksit.m | speksitFIR.m | tf2latex.m |

Sakkotyö / Assigment for late returning: ota yhteyttä spostitse
[ Sakkotyö ]

Yleistä ohjeistusta harjoitustyön tekemiseen


Yleistä ohjeistusta dokumentointiin

Dokumenttipohjia täällä LaTeX: [esimerkki (PDF) | esimlatex.zip (ZIP): kaikki tarvittava | ohjeita / instructions to use ]

Bumerangit[ Takaisin pääsivulle | Back to main page ]

You are at: CIS → T-61.3010 Harjoitustyo / Course assignment

Page maintained by t613010@cis.hut.fi, last updated Friday, 27-Mar-2009 11:09:06 EET