T-61.2010 Datasta tietoon (4 op)

Matlab / Octave


Käyttötarkoitus

Hyvin yleinen työkalu laskentaan ja visualisointiin; nopeaa algoritmien testausta. Katso esimerkkejä "Muu materiaali" -> laskuharjoitusmateriaali -> esitehtävät sekä "Viikkoharjoitukset" -> tietokonelaskarit DT_T1, DT_T2, DT_T3, DT_T4, DT_T5.

Matlab

Harjoitustehtävädemot on laadittu Matlabilla. Se on käytettävissä kampusalueella Linux- ja Windows-koneissa. Matlabissa on laaja dokumentaatio, joka on myös luettavissa MathWorksin WWW-sivuilta googlatessa.

Octave

Octave on Matlabin GNU-klooni, jossa lähes samat komennot kuin Matlabissa. Mukana useimmissa Linux-jakeluissa ja saatavilla Windowsiin (v. 3.2.4 / lokakuu 2011) ja Maciin.

Lataa Octave lisäpaketteineen osoitteesta http://octave.sourceforge.net/ ja asennuksen yhteydessä lisää "sourceforge-paketit". Windows-koneissa voi olla ongelmia gnuplotin kanssa: komenna Octavessa "pkg rebuild -noauto oct2mat" ja käynnistä Octave uudestaan (kerta riittää; selityksiä ongelmaan).

Octaven käyttöön on olemassa erillisiä graafisia käyttöliittymiä, jotka muistuttavat Matlabin käyttöliittymää ulkoasun ja toiminnallisuuksien osalta. Lataa ja asenna esimerkiksi http://www.guioctave.com/ (Windows).

Octavesta (ja eroista Matlabiin) lisätietoa myös Wikipediasta.

Taulukko 1. Matlabin ja Octaven (Sourceforge-paketeilla) eroavaisuuksia.

  Matlab
Octave (Sourceforge)
Spektogrammi

spectrogram; esimerkiksi:

spectrogram(x, 512, 256, 1024, 44100, 'yaxis'); 

specgram; esimerkiksi:

specgram(x, 1024, 44100, 512, 256);

Hiearkinen ryhmittely
linkage, cluster, dendrogram
linkage. Puuttuu puun katkaisu cluster ja puun visualisointi dendrogram
c-means ryhmittely
kmeans
Puuttuu kmeans, mutta löytyy googlettamalla, mm.  http://www.christianherta.de/kmeans.html

 

Muita ohjelmia