T-61.2010 Datasta tietoon (4 op)

HarjoitustyötDL
Otsikko
15.01.2012 klo 16.00 Pieni harjoitustyö
Katso ohjeet alla.

The course assignment 2011 can be replaced by at least four computer session rounds. If you need the assignment in English, please, contact parvi@tkk.fi. 

Harjoitustyön tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijan kurssin aihepiiriin pienen Matlab-harjoitustyön avulla. Aiheena syksyllä 2011 on ominaiskasvot ("eigenfaces") ja vapaavalintainen työ.

Harjoitustyön voi korvata syksyllä 2011 osallistumalla tietokoneharjoituksiin. Katso läsnäololistaus kohdasta "Tulokset".

Työt ovat yksilötöitä ja jokainen kirjoittaa oman koodinsa ja dokumenttinsa. Sen sijaan ajatustasolla yhteistyö on erittäin kannustettavaa.

Aihe #1: Ominaiskasvot (eigenfaces)

Aihe #2: Oma työ kurssin aihepiiriin liittyen

  • hyväksytä aiheesi pääassarilla (parvi@tkk.fi) ennen työn varsinaista aloittamista
  • esimerkki suoraan kurssin opetukseen liittyen: lataa Fisherin datasetti ("load fisherris"), jossa kolme liljalajin terä- ja aluslehtien pituudet ja leveydet (4-ulotteinen data, 3x50 näytettä). Käytä kurssilla tarjottuja visualisonti, luokittelu- ja ryhmittelyalgoritmeja (PCA, kNN, c-means, hierarkinen ryhmittely)

 

Päivitetty 13.10.2011 klo 11.43