Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Takaisin pääsivulle | Back to main page]

Lukuohje tenttiin tai välikokeeseen 2008-2009

 How to read 2007-2008

Lyhyesti

Koealue luennolla ja laskareissa käytyjen asioiden mukaan. Lukuohje tenttiin == 1.vk + 2.vk. Muista myös kevään 2009 luentorunko ja paperi- ja tietokonelaskarit!.

HUOM! Ennen kumpaankin välikoetta palautetaan pistetehtäviä, jotka ovat osa välikoesuoritusta. Katso "välikoelaskarit", jotka toimitettu helmikuun alussa sähköpostitse.

Ilmoittaudu WebOodissa! Lisää sääntöjä lauantaitentteihin .

Kurssin suoritukseen vaaditaan lisäksi hyväksytty harjoitustyö.

Vanhoja tenttejä

Vanhoja tenttejä (Tik-61.145, Tik-61.146, T-61.246, T-61.3010) saatavilla / Old exams available: http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.3010/VanhatTentit/

Lukuohje 1. välikokeeseen

Varusteet: KIRJOITUSVÄLINEET JA OPISKELIJAKORTTI.
Oma taulukkokirja KIELLETTY. EI mitään LASKINTA. Tärkeimmät ja tarvittavat kaavat jaetaan tilaisuudessa ([PDF ]).

Kirja / kalvot: luvut 1-7.

Pääasiat: Lukuohje: Luentojen ja laskarien mukaisesti. Laskarimateriaalissa tehtävät [P1]-[P60] liittyvät aihepiiriin. Paperilaskaritilaisuuksissa käyty perustehtävät läpi.

Välikokeen sisällöstä tarkennuksia viikon vastaanottotilaisuuksien pohjalta: Katso myös opiskelijoiden palaute ja vastapalaute välikoepistelaskareihin: palaute ja vastapalaute, mm. oudot monivalinnat ja pohdintoja esseen kirjoittamisesta.

Lukuohje 2. välikokeeseen

Varusteet: KIRJOITUSVÄLINEET, (GRAAFINEN) LASKIN JA OPISKELIJAKORTTI.
Oma taulukkokirja KIELLETTY. Tärkeimmät ja tarvittavat kaavat jaetaan tilaisuudessa ([PDF ]).

Kirja / kalvot: luvut 8-13.

Pääasiat: Lukuohje: Luentojen ja laskarien mukaisesti.

[ Takaisin pääsivulle | Back to main page]

You are at: CIS → T-61.3010 / Lukuohje / How to read

Page maintained by t613010 (at) cis.hut.fi, last updated Friday, 06-Mar-2009 13:57:21 EET

Google
WWW www.cis.hut.fi