next up previous contents
Next: Bibliography Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Opetuksen kehittämisestä

Lopuksi

Kurssityöryhmää kannattaa käyttää, jos resurssit antavat siihen myöten. Tämän kevään kokeilun pohjalta voi lausua muutamia yleisiä parannusehdotuksia:

$\bullet$
kurssityöryhmä enintään kuudelle ihmiselle
$\bullet$
kutrilaisten läsnäolo sitovammaksi
$\bullet$
suunniteltu ohjelma mahdollistaa tavoitteiden seuraamisen
$\bullet$
alussa kartoitettava opiskelijan oma lähtötilanne: pohjatiedot, uskomukset, motivaatitaso
$\bullet$
portfoliotyön esittäminen syvällisemmin: oman oppimisen arviointi
$\bullet$
omatoimisia, teoriaa selventäviä laskuharjoituksia säännöllisesti
$\bullet$
hyvin kysytyt esseet ja ryhmätyöt motivoivat ja saavat aikaan pohdintaa

Yleisesti kurssiin löydettiin parannusehdotuksia:

$\bullet$
vaihtelevasti erilainen eteneminen: ensi kuvia ja sitten matemaatiikkaa
$\bullet$
esimerkkien käytön helppous ja havainnollisuus (ja vaarallisuus)
$\bullet$
luentoprujut etukäteen jakoon

Kurssityöryhmän toimintaa ei oltu suunniteltu juuri lainkaan etukäteen, mistä valintansa tehneitä opiskelijoita varoiteltiin alussa. Silti muutaman tunnin panostuksella viikoittain kokeilu toimi suhteellisen hyvin. Nyt jälkeenpäin on saatu runsaasti kokemuksia, joiden pohjalta osataan suunnitella paremmin kurssityöryhmän toimintaa ja tapoja.

Yhden opiskelijan suoritus jäi keskeneräiseksi tämän muiden opiskelukiireiden takia. Hän ei oman opiskelutyylinsä (tai muiden kiireiden) mukaisesti käynyt luennoilla eikä ehkä saanut samaa suhdetta viikkotapaamisiin kuin muut. Portfolioon ei kertynyt materiaalia ja katsoimme järkeväksi ohjata opiskelijan normaaliin tenttiin. Luennoitsijan sanoin: ``Koko ``perjantaiseuran'' idea kärsii, jos homma leviää tällä tavalla, vaikka paikalla olisi ollutkin. Minusta tarkoitus alunperin oli aktiivinen kurssin seuraaminen (vaikka ei välttämättä luennoilla istuen). Esitysten ja portfolioiden tekeminen itseopiskeluna (ja pahasti myöhässä) ei oikein vastaa tätä tarkoitusta.''

Kurssista kokonaisuudessaan kerättiin koulutusohjelman lomakkeilla palaute viimeisessä välikokeessa (9.5.2000) ja tentissä (16.5.2000), jossa oli välikokeen uusijoita. Tästä saatava palaute on vielä palautesihteerin käsissä. Massakurssiin mahtuu niin negatiivista kuin positiivista palautetta. Tietyt opiskelijoiden motivointiongelmat johtuvat siitä, ettei kurssilla ole suoraa jatkoa monissa pääaineissa lainkaan vaan se muodostaa oman osansa tietotekniikkainsinöörin perussivistystä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kurssityöryhmäkokeilu oli onnistunut ja sitä voi suositella massakursseille, jossa luennoitsija ja assistentit haluavat saada aktiivista palautetta opetuksesta ja parantaa kurssia jo sen kuluessa. Opiskelijalle se antaa kontaktin opettajiin ja konkreettisen näytteen omasta osaamisesta portfolion kautta.


next up previous contents
Next: Bibliography Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Opetuksen kehittämisestä
Jukka Parviainen
2000-08-24