next up previous contents
Next: About this document ... Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Lopuksi

Bibliography

1
Tenhula, Kuure, Koponen, Karjalainen: Akateeminen opetusportfolio, Oulun yliopiston opintotoimisto, 1996.

2
Saara A. Brax: Aktivointi: Luentopäiväkirjat. Kirjasessa Opetuksen työkalupakin parhaat palat, s. 21-22, 1998. Saatavissa http://www.dipoli.hut.fi/opetuki/kirjahylly.html

3
Saara A. Brax: Työkansio eli portfolio. Kirjasessa Opetuksen työkalupakin parhaat palat, s. 42-43. Kts. edellä.

4
Portfoliokäsitteitä. Luentokalvomateriaalia Tenhulan kirjasta, kts. edellä.

5
Kurssilla käytetty luentopäiväkirjapohja

6
Jukka Parviainen: Näyteportfolio-ohje v 1.01, 28.4.2000. pofo_ohje.txt

7
Jukka Parviainen, Markus Koskela, Olli Simula: Kriteerejä näyteportfolion arviointiin, 25.5.2000. palaute_kriteerit.txt

8
Jukka Parviainen: Esimerkki opiskelijalle annetusta palautteesta, 25.5.2000. palaute_opisk_esim.txt

9
Ote Signaalin jaksollisuus -julisteesta, johon käytetty muistilapputekniikkaa. Kurssityöryhmä, tammikuu 2000.

10
Satu Heikkinen: Näyteportfolion sisällysluettelo

11
Satu Virtanen: Näyteportfolion sisällysluetteloJukka Parviainen
2000-08-24