1. Välikoe / 1st Mid Term Exam

T-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät
T-61.140 Signal Processing Systems

Ma / Mon 7.3.2005 15-18 M
HUOMAA: EI laskimia, EI taulukkokirjoja, EI omia konsepteja.
NOTICE: NO calculators, NO reference books, NO concept papers of your own.

Välikokeessa annettava kaavakokoelma : [ PDF(FIN) | PostScript(FIN) ]
The formulae given in the mid term exam : [ PDF(ENG) | PostScript(ENG) ]

HUOMAA: Kaavapaperi annetaan, älä tuo omaa kaavapaperia mukaasi /
NOTICE: This paper is given, do not bring your own paper with you.

Ensimmäisestä välikokeesta on mahdollisuus saada 24 pistettä. /
You may get 0-24 points.

PÄÄKOHDAT / THE MAIN SUBJECTS FOR 1ST MID TERM EXAM

Kirjan luvut 1 - 4.1 / Chapters 1 - 4.1 in the book.

Vastaavat luentokalvot / Corresponding lecture slides.

Aloita näistä / Start with these:
  • signaalit ja järjestelmät yleisesti (termit) / s&s in general (terms): signaali, järjestelmä, suodatus, LTI, FIR, IIR, ...
  • suodatus: (de)konvoluutio / (de)convolution
  • aika-taajuustaso: Fourier-sarjat, (jatkuva Fourier-muunnos) / time-frequency domains: Fourier series, (cont.time. Fourier transform)
Pääkohdat luvuittain / Main subjects chapter by chapter:
Chapter 1 - Introduction and basics
- drawing signals, sequences, systems
- unit and step functions
- signal properties: 
continuous, discrete, digital, periodic, delays
- system properties: 
causal, stable, time invariance, linearity, memory, invertible

Chapter 2 - LTI Systems
- especially discrete systems
- why LTI are important: e^jw -> H(e^jw) e^jw
- convolution sum
- convolution properties: cascade and parallel systems
- block diagrams: difference equation <-> input-output
relation <-> block diagram
- NOT 2.5 (Singularity functions)

Chapter 3 - Fourier-series, frequency domain, filtering
- why LTI are important: e^jw -> H(e^jw) e^jw
- Fourier-series of periodic signals and sequences
- properties of F-series 
- topics of filtering: lowpass, highpass, bandpass, bandstop
- some examples of filters by difference equations
- NOT 3.4 (Convergence)
- main subjects are in _discrete_ systems (_difference_ 
equations)

Chapter 4 - The Continous-time Fourier Transform
- Representation of aperiodic signals
- sinc function
(
- The Fourier transform of periodic signals, especially
the Fourier transform of the periodic impulse train
- Properties of the continuous-time Fourier transform, e.g.,
linearity and time-shifting; duality
- The convolution property
)
There are some lecture material in the web available http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.140/luennot.shtml

LASKARIT K1-K6, LASKUHARJOITUSMATERIAALI

Matlab-koodia ei tarvitse osata. Pistelaskarit laskarisivulta. Verkosta laskuharjoitusmateriaalia, jossa nipun ensimmäisellä sivulla on aihealueittain tehtävien numerot sekä laatikoissa lyhyitä teoriakatsauksia.

Kurssin S-72.060 Signaalit ja järjestelmät tukimateriaalia

EI OMIA KONSEPTEJA - DO NOT BRING CONCEPT PAPERS

Palautettavat tehtävät on kirjoitettava jaettaviin konsepteihin. Ei omaa sottupaperiakaan.

Write down your answers in concept papers which are delivered in the exam.

EI LASKIMIA - NO CALCULATORS

Ei mitään laskia sallittu. Tehtävät ratkeavat ilman laskinta.

No calculators in the exam. Problems can be solved without calculator.

EI OMIA TAULUKKOKIRJOJA - NO TABLES OF FORMULAE

Ei mitään taulukkokirjoja. Välikokeessa jaetaan tarvittavat taulukot, samanlaiset kuin viimeisissä laskareissa ennen välikoetta.

No handbooks. Some formulae are given in the exam.

http://www.cis.hut.fi/teaching/T-61.140/vk1_k05.shtml
t61140@cis.hut.fi
Sunday, 27-Feb-2005 21:55:05 EET