T-61.281 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely

Aikataulu ja kalvot 2004

Päivä Luennon aiheet Kalvot (ei tulostettavassa muodossa) ja muuta materiaalia.
14.1. Honkela: Käytännön järjestelyt. Johdantoa ja matemaattisia perusteita. Kirjan luku 1 sekä 2.1:n alkuosa.  Luento 1 (pdf),
21.1. Honkela: Matemaattisia perusteita, Kirjan luku 2. Joitakin kielitieteen peruskäsitteitä (luvusta 3).  Luento 2 (pdf), jäsennysdemo (Connexor)
28.1. Honkela: Kielitieteen peruskäsitteitä jatkuu, Korpustyöskentelyn periaatteita (luku 4). Kollokaatiot alkua (luku 5).  Luento 3 (pdf)
4.2. Honkela: Kollokaatiot jatkuu.
Tiedonhaku (luku 15).
 Luento 4 (pdf)
11.2. Honkela: N-grammimallit (luku 6)  Luento 5 (pdf)
18.2. Honkela: Piilo-Markov-mallit (luku 9)  Luento 6 (pdf)
25.2. Honkela: Sanaluokkien taggaus (luku 10)  Luento 7 (pdf)
3.3. Honkela: Probabilistinen jäsentäminen ja PCFG:t (luku 11)  Luento 8 (pdf)
10.3. Harjoitustyöaiheen läpikäynti  
17.3. Honkela: Semanttinen samankaltaisuus (luku 8.4-8.5)  Luento 9 (pdf)
24.3. Honkela: Sananmuotojen yksikäsitteistäminen (luku 7)  Luento 10 (pdf)
31.3. Lagus: Tekstin klusterointi ja luokittelu  Luento 11 (pdf)
7.4. Lagus: Tekstin linjaaminen ja konekääntäminen  Luento 12
14.4. Tauko
21.4. Honkela: Yhteenveto, tentti- ja harjoitustyöasiat  Tenttiohje, esim.kysymyksiä
11.5. TENTTI

Kurssiin kuuluu 13 luentoa ja 12-13 laskarikertaa.

[ Kurssin pääsivulle ]


http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.281/kurssi04/aikataulu.shtml
timo.honkela@hut.fi
Wednesday, 21-Apr-2004 14:06:33 EEST