T-61.281 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely
Harjoitus 3, ti 10.2.2003, 8:30-10:00 - Kollokaatiot, Versio 1.0

Voit valita kuhunkin tehtävään haluamasi alijoukon sanoja, koko taulukon laskemiseen kuluu runsaahkosti aikaa.

1.
Taulukkoon 1 on laskettu sanaparin esiintymistiheyksiä erikseen ja toistensa suhteen. Laske annettujen sanojen bigrammitiedoista frekvenssimenetelmällä kollokaatioehdokkaat. Paraneeko tulos jos normalisoit bigrammien määrän sen komponenttien esiintymistiheyksien tulolla ?

2.
Laske taulukosta 1 valitsemillesi sanapareille esiintymispaikan keskiarvo ja varianssi. Arvio, miten hyvin näillä tilastotiedoilla voidaan päätellä, ovatko sanat kollokaatioita. Miten tarkasteluikkunan leveys vaikuttaa tuloksiin ? Annetut tilastothan on laskettu viiden sanan kokoisen ikkunan yli.

3.
Järjestä vielä taulukon 1 sanat kollokaation todennäköisyyden mukaiseen järjestykseen käyttämällä Pearsonin khi toiseen -testiä ja Dunningin uskattavuussuhde -testiä (Pearson's chi-square test, Dunning's likelihood ratio test). Vertaa tuloksia.

4.
Etsi taulukon 1 sanoista kollokaatioita yhteisinformaatiomenetelmällä (Mutual Information). Vertaa tuloksia muiden menetelmien kanssa.

Taulukko: Sanojen esiintymistiheyksiä. $ C(a)$ kertoo, kuinka monta kertaa tapahtuma $ a$ esiintyi testijoukossa. $ x$:llä on merkitty jotain muuta, kuin sanapariin kuuluvaa sanaa. Aineistossa oli kaiken kaikkiaan 28181344 sanaa. Sanat on perusmuotoistettu ennen taulukon laskemista.
$ s_1$ $ s_2$ $ C(s_1)$ $ C(s_2)$ $ C(s_1,s_2)\!\!$ $ C(s_1, x, s_2)\!\!$ $ C(s_2,s_1)\!\!$ $ C(s_2, x, s_1)\!\!$
hakea työ 10435 26174 31 26 22 11
valkoinen talo 3665 10767 710 2 1 6
herne nenä 115 974 3 0 0 0
ja olla 818046 1387476 7329 39979 3612 38162
venäjä presidentti 27637 26855 717 216 10 24
vihainen mielenosoittaja 589 1757 7 0 0 0
tuntematon sotilas 1967 4806 154 4 0 0
aste pakkanen 2879 1440 160 8 13 32
heittää veivi 8126 21 5 0 0 1
kova tuuli 20613 3916 279 16 9 12
liukas keli 735 728 106 2 3 7
sekä myös 50193 135637 138 124 34 244
oppia lukea 2831 8952 21 4 7 1
olla ula 1387476 44 3 2 1 2
ottaa onki 38304 110 9 3 0 0vsiivola@cis.hut.fi