T-61.281 Luonnollisten kielten tilastollinen käsittely
Harjoitus 11, ti 6.4.2004, 8:30-10:00 Klusterointi, Konekääntäminen. Versio 1.0

1.
2-ulotteiseen avaruuteen on projisoitu sanoja. Sanat, jotka esiintyvät samankaltaisissa lauseissa ovat lähekkäin tässä avaruudessa. Piirrä dendrogrammit taulukossa 1 olevien sanojen klusteroinnin muodostumiselle käyttäen
a)
yksinkertaisen linkin (single link) klusterointia
b)
kokonaisen linkin (complete link) klusterointia


Taulukko: klusteroitavat sanat
koordinaatit sana
(-4,2) puukko
(-2,2) tuppi
(-2,-1) kaivuri
(-3,-2) zetor
(1,-3) kenraali
(2,2) maija
(2.5,1) matti
(4,2) jens


2.
Etsi k-means -klusteroinnilla edellisen tehtävän sanoista 3 klusteria. Oletetaan, että klusterien lähtöarvoiksi on arvottu (2,3), (2,0.5) ja (4,1).
3.
Taulukossa 2 on kaksiulotteiseen avaruuteen projisoituja sanoja.
a)
Käytetään knn-luokitinta 3:lla naapurilla. Arvioi sanoille, joille ei ole merkitty sanaluokkaa, paras sanaluokka.
b)
Korvaa samaan sanaluokkaan kuuluvien sanojen vektorit niiden keskiarvolla. Vertaa uusia sanoja kahteen muodostuneeseen prototyyppivektoriin. Minkälainen luokittelutulos nyt tulee ?
c)
Mitä etua ja haittoja b)-kohdan menetelmällä on verrattuna a)-kohdan menetelmään ?


Taulukko: knn, data
sana luokka koordinaatit
vetää verbi (2.5,3)
työntää verbi (1,2)
nostaa verbi (3,2)
moukari substantiivi (1,1)
naama substantiivi (-1,2)
hius substantiivi (-5,1)
heittää ? (2.7,2.7)
kihartuminen ? (-3,2)
kuula ? (0.5,2)


4.
Olet klusteroinut samankaltaiset sanat ryhmiin. Perinteisessä trigrammimallissa arvioidaan seuraavan sanan todennäköisyys perustuen edellisiin sanoihin ( $ P(w_n\vert w_{n-1},
w_{n-2})$). Mallin kokoa rajoittaaksesi haluat nyt kuitenkin arvioida seuraavan sanan todennäköisyyden niin, että käytät historiana vain edellisten sanojen klustereita, etkä sanoja sinällään. Johda tällaisen kieliopin matemaattinen muoto.

5.
Etsit ratkaisua hevosmiehiä pitkään pohdituttaneeseen ongelmaan, ``Varför får hästen inte gå i bastun?''. Ratkaisun ongelmaan tuntevat vain ruotsalaiset (``Den blir ren och äter laven''). Osaat englantia ja käytössäsi on sekä taulukon 3 kielimalli ja käännöstiedot. Sinulla on kaksi vahvaa ehdokasta vastauksen käännökseksi: Kumpi on todennäköisempi ?


Taulukko: Vasemmalla unigrammikielimalli, oikealla käännöstodennäköisyydet.
$ w$ $ P(w)$
it 0.18
becomes 0.05
clean 0.01
eats 0.1
the 0.12
seats 0.02
turns 0.07
into 0.11
a 0.21
reindeer 0.01
and 0.13
lichen 0.01
$ w_1$ $ w_2$ $ P(w_1 \rightarrow w_2)$
it den 1.0
becomes blir 0.7
becomes klär 0.3
turns blir 0.7
turns vänder 0.3
into [] 1.0
clean ren 0.9
clean städa 0.1
a [] 1.0
reindeer ren 1.0
and och 1.0
eats äter 1.0
the [] 1.0
seats laven 0.1
seats stolar 0.9
lichen laven 1.0
vsiivola@cis.hut.fi