T-61.281 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely

Aikataulu ja kalvot 2003

Päivä Luennon aiheet Kalvot (ei tulostettavassa muodossa) ja muuta materiaalia.
15.1. Käytännön järjestelyt. Johdantoa ja matemaattisia perusteita. Kirjan luku 1 sekä 2.1:n alkuosa.  Luento 1 (pdf), alkukysely (pdf), vastaukset (pdf)
22.1. Matemaattisia perusteita, Kirjan luku 2. Joitakin kielitieteen peruskäsitteitä (luvusta 3).  Luento 2 (pdf), jäsennysdemo (Connexor)
29.1. Kielitieteen peruskäsitteitä jatkuu, Korpustyöskentelyn periaatteita (luku 4). Kollokaatiot alkua (luku 5). Harjoitustyön esittely.  Luento 3 (pdf)
5.2. Kollokaatiot jatkuu.
Tiedonhaku (luku 15).
 Luento 4 (pdf)
12.2. N-grammimallit (luku 6)  Luento 5 (pdf)
19.2. Piilo-Markov-mallit (luku 9)  Luento 6 (pdf)
26.2. Sanaluokkien taggaus (luku 10)  Luento 7, lisämateriaalia
5.3. Probabilistinen jäsentäminen ja PCFG:t (luku 11)  Luento 8
12.3. Semanttinen samankaltaisuus (luku 8.4-8.5)  Luento 9
19.3. Sananmuotojen yksikäsitteistäminen (luku 7)  Luento 10
26.3. Tekstin klusterointi ja luokittelu  Luento 11
2.4. Tekstin linjaaminen ja konekääntäminen;  Luento 12
9.4. Yhteenveto, tentti- ja harjoitustyöasiat  Luento 13
5.5. TENTTI

Kurssiin kuuluu 13 luentoa ja 12-13 laskarikertaa.

Ensimmäinen osa luentokalvoista saatavana pdf-muodossa ruudulta luettavaksi sekä erikseen painettuna.

Krista Laguksen vuoden 2002 kurssin kaikki kalvot PDF-muodossa.

[ Kurssin pääsivulle ]


http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.281/kurssi03/aikataulu.shtml.copy170403
timo.honkela@hut.fi
Thursday, 17-Apr-2003 10:22:09 EEST