Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

T-61.5040 Oppivat mallit ja menetelmät (5 op)
KURSSI POISTUNUT OPETUSOHJELMASTA!!!

Kurssi luennoitiin viimeisen kerran keväällä 2007. Viimeinen tentti la 1.3.2008. Korvaava kurssi on T-61.5140 Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods .
Kurssin pakollinen harjoitustyö on mahdollista suorittaa vielä keväällä 2008. Tarkempia ohjeita voi kysyä sähköpostitse osoitteesta Ville.Viitaniemi@tkk.fi.

The course was lectured last time in Spring 2007. The last exam of the course will take place on Saturday March 1st 2008. Replacing course is T-61.5140 Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods.
The compulsory computer assignment can still be completed during Spring 2008. Contact Ville.Viitaniemi@tkk.fi by email for further instructions.

Kurssi luennoitiin englanniksi, joten vuoden 2007 kurssin tiedot löytyvät englanninkielisiltä sivuilta:
in English T-61.5040 Learning Models and Methods (5 cr)
[ 2006-2007: III-IV (15.1.-4.5.2007) | Opettava tutkija Petteri Pajunen | Luento-, laskari- ja tenttiajat 2006-2007 ]
Korvaa kurssin T-61.256 Oppivat mallit ja menetelmät (3 ov), katso lisää korvaavuuksista.
Replaces the course T-61.256 Learning Models and Methods (3 cr), see more about changes.
[ email: t615040 (at) cis.hut.fi | news://news.tky.hut.fi/opinnot.tik.informaatiotekniikka | Sijainti ]
[ WWWTopi | T-61 Luku- ja tenttijärjestykset | Muut T-61-kurssit ]

You are at: CIS → T-61.5040 / Etusivu

Page maintained by t615040 (at) cis.hut.fi, last updated Tuesday, 19-Aug-2008 10:51:03 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi