next up previous
Next: About this document ... Up: No Title Previous: Lineaarisuuden testaaminen numeerisesti

Aikainvarianssin testaaminen numeerisesti


\begin{figure*}
\begin{center}
\leavevmode
\epsfxsize=12cm
\epsffile{aikainvariantti.eps} \end{center} \end{figure*}

Olkoon tutkittavana järjestelmä S:


\begin{displaymath}y[n] = n \, x[n]\end{displaymath}

1)
Syötetään mielivaltainen x1[n]vasempaan lohkokaavioon ja saadaan y2[n].
2)
Syötetään mielivaltainen x1[n] (sama kuin kohdassa 1) oikeaan lohkokaavioon ja saadaan y2*[n].
3)
Verrataan, onko y2*[n] = y2[n]. Jos eri suuria, niin S on aikavariantti, ajasta riippuva. Jos samoja, niin S voi olla aikainvariantti.

Valitaan $x_1[n] = \{1, 0, 2, -1\}, k=1$.


\begin{figure*}
\begin{center}
\leavevmode
\epsfxsize=12cm
\epsffile{aika_esim.eps} \end{center} \end{figure*}

Nähdään, että $\{0,1,0,6,4\} \neq \{0,0,0,4,3\}$, joten Son ajasta riippuva, aikavariantti.Jukka Parviainen
2001-09-18