next up previous
Next: Aikainvarianssin testaaminen numeerisesti Up: No Title Previous: Äärellisten (lyhyiden) sekvenssien konvoluution

Lineaarisuuden testaaminen numeerisesti


\begin{figure*}
\begin{center}
\leavevmode
\epsfxsize=14cm
\epsffile{lineaarinen.eps} \end{center} \end{figure*}

Olkoon tutkittavana järjestelmä S:


\begin{displaymath}y[n] = 2 \, x[n] + 1\end{displaymath}

1)
Syötetään mielivaltaiset x1[n] ja x2[n]vasempaan lohkokaavioon ja saadaan y3*[n].
2)
Syötetään mielivaltaiset x1[n] ja x2[n](samat kuin kohdassa 1) oikeaan lohkokaavioon ja saadaan y3[n].
3)
Verrataan, onko y3*[n] = y3[n]. Jos eri suuria, niin S on epälineaarinen. Jos samoja, niin S voi olla lineaarinen.

Valitaan $x_1[n] = \{1, 2, -1\}, \ x_2[n] = \{1, 1\}, a=1, b=2$.


\begin{figure*}
\begin{center}
\leavevmode
\epsfxsize=12cm
\epsffile{lin_esim.eps} \end{center} \end{figure*}

Nähdään, että $\{9,11,-1\} \neq \{7,9,-1\}$, joten Son epälineaarinen.Jukka Parviainen
2001-09-18