Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Pääsivulle ]

Harjoitustyö T-61.2010

Harjoitustyön tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijan kurssin aihepiiriin pienen Matlab-harjoitustyön avulla. Syksyllä 2007 harjoitustyöaiheita on kaksi: ominaiskasvot (eigenfaces) ja k-lähimmän naapurin luokitin (k-nearest neighbour).

Harjoitustyön voi korvata kolmella osallistumisella tietokoneharjoituksiin, kts. laskarit-sivu.

Yleiset ohjeet

Työt ovat yksilötöitä ja jokainen kirjoittaa oman koodinsa ja dokumenttinsa. Sen sijaan ajatustasolla yhteistyö on erittäin kannustettavaa.

Työstä palautetaan kirjallinen dokumentti ja työhön käytetty ajokelpoinen Matlab-koodi sähköpostitse tehtävänannon ohjeiden mukaisesti.

Deadline palautukselle on 15.1.2008.

Aiheet / Topics

Voit valita vapaasti seuraavista aiheista:

Apua työn tekemiseen

--> [ Pääsivulle | Main page ]

You are at: CIS → T-61.2010 / Harjoitustyö Project work

Page maintained by t612010 (at) cis.hut.fi, last updated Friday, 09-Nov-2007 12:42:07 EET

Google
WWW www.cis.hut.fi