next up previous contents
Next: Kurssityöryhmä ja viikkopalaverit Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Contents

Johdanto

Tik-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät on kahden opintoviikon kurssi signaalinkäsittelyn perusteihin. Se kuuluu tietotekniikan opiskelijoiden perusopintojen pakettiin ja on tarkoitus suorittaa toisena lukuvuonna. Keväällä 2000 kurssille ilmoittautui 349 opiskelijaa, joista esitehtäviä tai välikoesuorituksia teki noin 220. Siten 130 opiskelijaa oli ilmoittautunut, muttei osallistunut lainkaan kurssille. Hyväksytysti suorittaneita oli loppujen lopuksi noin 160. Joukossa oli noin 10-20 ulkomaalaista.

Kurssilla oli luentoja 2 tuntia viikossa (ke 14-16) ja harjoituksia 2 tuntia (vaihtoehtoiset ti 8-10, ke 16-18). Harjoituksista 10 oli demotyyppisiä laskareita ja 4 Matlab-laskareita Maarintalolla. Luennoitsijana oli professori Olli Simula ja kurssiassistentteina DI Markus Koskela ja tekn.yo Jukka Parviainen. Kurssin kotisivulta löytyy tarkempaa tietoa: http://www.cis.hut.fi/Opinnot/Tik-61.140/Jukka Parviainen
2000-08-24