Palaute kevät 2005

Tähdellä * merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

1. * Koulutusohjelma


2. * Vuosikurssi (läsnäolovuosien mukaan laskettuna)


3. * Opiskelijanumero (Opiskelijanumerot käsitellään anonyymina. Niitä ei yhdistetä muihin vastauskohtiin palauteprosessin missään vaiheessa.)

4. * Kuuntelin luennoista noin


5. * Opintojakson työmäärä opintoviikkomäärään verrattuna


6. Jos opintoviikkomäärä ei mielestäsi ole oikea, mikä olisi opintojakson työmäärää paremmin vastaava opintoviikkomäärä? Voit myös perustella näkemystäsi sanallisesti.

7. * Opintojakson vaikeusaste: oliko opintojakso mielestäsi


8. * Arvioi seuraavia asioita yleisarvosanalla asteikolla Erittäin huono 1 - Erittäin hyvä 4. Mikäli et ole osallistunut tenttiin, tai kurssin suoritukseen ei kuulu esim. harjoituksia, valitse tällöin kohta "En ole osallistunut".

aihe 1 2 3 4 En ole osallistunut
luennot          
harjoitustilaisuudet          
tehtävät          
oppimateriaali          
opintojakson järjestelyt          
tiedotus          
tentti          
opintojakson hyödyllisyys          
opintojakso kokonaisuutena          

9. * Arvioi seuraavia asioita asteikolla "Olen täysin eri mieltä 1" - "Olen täysin samaa mieltä 4".

aihe 1 2 3 4
opintojakso muodosti selkeän aihekokonaisuuden        
opintojaksossa ei ollut merkittävästi päällekkäisyyttä muiden opintojaksojen kanssa        
opintojakson tavoitteet oli ilmoitettu selkeästi        
arvostelukriteerit ilmoitettiin selkeästi        
suoritusvaatimukset vastasivat opetusta ja materiaalia        

10. Mikä kurssilla toimi hyvin? Kommentoi vapaamuotoisesti luentoja, harjoituksia, järjestelyitä, tenttiä (luentomateriaali, harjoitusten ohjaus, tiedotus jne.).

11. Mikä ei toiminut, miten kehittäisit?

12. Kommentoi vapaamuotoisesti kurssia kokonaisuutena.

13. * Vastaa loppuihin kysymyksiin 13-23 VAIN JOS saat arvosanan 1-5 PORTFOLIOSUORITUKSELLA!


14. Tiesitkö, mitä merkintä [T24] ennen pakollista tai lisätehtävää tarkoitti?


15. Etsitkö apua pakollisiin/lisäpistetehtäviin jaetusta esimerkkimateriaalista?


16. Saitko mielestäsi riittävästi korjauksia/kommentteja palauttamiisi laskaritehtäviin?


17. Tarkastitko omia lopputuloksia nettiin jälkikäteen tulleisiin lyhyisiin ratkaisuihin?


18. Teitkö luentopäiväkirjojen täyttämisen lisäksi omia luentomuistiinpanoja?


19. Mikä kuvaa parhaiten luentopäiväkirjojen merkitystä sinulle?


20. Mikä syy voisi olla siihen, että luentopäiväkirjojen kysymysten määrä väheni kurssin edetessä?


21. Mikä oli parasta portfoliosuorituksessa?

22. Mikä oli huonointa portfoliosuorituksessa?

23. Mitä kehitysideoita portfoliosuoritukseen sinulla on?