[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] /opiskelemaan/miten.shtml [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratorio:
Informaatiotekniikkaa opiskelemaan → Miten informaatiotekniikkaa pääsee opiskelemaan

Miten informaatiotekniikkaa pääsee opiskelemaan

Abit: Yhteisvalinta

Informaatiotekniikkaa pääsee lukemaan TKK:n Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan yhteisvalinnassa. Tämä on tyypillisin tapa tulla opiskelemaan informaatiotekniikkaa lukion jälkeen.

Yhteisvalinnassa Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan hyväksytyllä on automaattisesti oikeus suorittaa sekä alempi (tekniikan kandidaatti) että sen jälkeen ylempi (diplomi-insinööri) korkeakoulututkinto.

TKK:n opintotoimiston sivulla on lisätietoja ja hakuohjeet yhteisvalintaan ja muihin hakumuotoihin.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet: Toisen vaiheen valinta

Toisen vaiheen valinta kandidaattiopintojen jälkeen on hyvä tilaisuus tulla lukemaan informaatiotekniikkaa, jos alempi korkeakoulututkinto (kandidaatintutkinto) on suoritettu toisessa TKK:n tutkinto-ohjelmassa tai toisessa yliopistossa. TKK:n ulkopuolelta tuleville hakijoille toisen vaiheen valinta on keväällä. TKK:n sisältä siirtyjille seuraava haku päättyy 31.8.2007; edellytyksenä hakemiselle on oman tutkinto-ohjelman P-, O- ja A1-moduulien suorittaminen.

TKK:n opintotoimiston sivulla on lisätietoja ja hakuohjeet toisen vaiheen valintaan.

Informaatiotekniikan laboratorion juuret ovat TKK:n Teknillisen fysiikan osastolla. Merkittävä osa Informaatiotekniikan laboratorion TKK:lla opintonsa aloittaneista opiskelijoista ja tutkijoista onkin alunperin esimerkiksi TKK:n Teknillisen fysiikan tai Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastoilta. Moni on tullut toisista yliopistoista.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet: Jatko-opinnot

Jos olet menestyksekkäästi suorittanut, tai tulet pian suorittamaan, soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja haluat suorittaa tekniikan tohtorin tutkintoon tähtäävät jatko-opintosi alan huippututkimusyksikössä, kannattaa sinun ottaa jatko-opinnoista sopimista varten yhteyttä informaatiotekniikan professoriin, jonka tutkimusala kiinnostaa sinua eniten.

Muut väylät

Informaatiotekniikan opintoja voi suorittaa myös esimerkiksi seuraavasti:

You are at: CIS → /opiskelemaan/miten.shtml

Page maintained by webmaster at cis.hut.fi, last updated Monday, 13-Aug-2007 21:42:04 EEST

[an error occurred while processing this directive]
Google
WWW www.cis.hut.fi