[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] /opiskelemaan/mita.shtml [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratorio:
Informaatiotekniikkaa opiskelemaan → Mitä tutkinto sisältää

Mitä tutkinto sisältää - tutkinnon rakenne

Informaatiotekniikan perusopinnot muodostuvat alemmasta (tekniikan kandidaatti) ja ylemmästä (diplomi-insinööri) korkeakoulututkinnosta. Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus 120 opintopistettä ja ohjeellinen suoritusaika kaksi vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan alemman korkeakoulututkinnon jälkeen.

Informaatiotekniikan perusopintoja voi tulla suorittamaan joko lukion tai toisessa TKK:n koulutusohjelmassa tai toisessa yliopistossa suoritetun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon jälkeen.

Tutkinto rakentuu moduuleista, jotka koostuvat kursseista. Tutkinnon rakenne kuvataan Tietotekniikan osaston sivulla.

Alla on esitetty tyypillisiä suorituspolkuja tietotekniikan tutkinto-ohjelman alemmassa ja ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

Lisätietoja Informaatiotekniikan laboratorion opetussivuilta.

Alempi korkeakoulututkinto (tekniikan kandidaatti)

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta. Alla on esitetty tyypillinen suorituspolku, jos pääaineeksi on valittu informaatiotekniikka ja sivuaineeksi Teknillisen fysiikan ja matematiikan osaston tarjoama laskennallinen tiede ja tekniikka - sivuaine voisi tietysti olla mikä muu tahansa.

Kurssien ohjeelliset suoritusvuodet sisältävä malliohjelma esitetään opinto-oppaan sivuilla 80-81.

Alempi korkeakoulututkinto koostuu tällöin seuraavista moduuleista:

Ylempi korkeakoulututkinto (diplomi-insinööri)

Ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja ohjeellinen suoritusaika kaksi vuotta. Soveltuva alempi korkeakoulututkinto on edellytyksenä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiselle.

Alla on esitetty tyypillinen suorituspolku, jos pääaineeksi on valittu informaatiotekniikka ja sivuaineeksi laskennallinen tiede ja tekniikka, ja opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon edellä kuvatulla tavalla.

Ylempi korkeakoulututkinto koostuu tällöin seuraavista moduuleista:

Käytännössä sivuaine voisi olla joku muu kuin laskennallinen tiede ja tekniikka, ja Erikoismoduuli C:n tai Vapaasti valittavat opinnot W:n sijasta opiskelija voisi lukea esimerkiksi sivuaineensa syventävän moduulin, jos hän haluaa pääainetasoisen pätevyyden myös sivuaineessaan. Tutkinto voidaankin räätälöidä varsin joustavasti opiskelijan tarpeiden mukaisesti. (Tutkinnon rakenteen määrittelee täsmällisesti TKK:n tutkintosääntö 2005.)

Jatkotutkinto (tekniikan tohtori)

Informaatiotekniikan laboratorio tarjoaa tekniikan tohtorin tutkintoon tähtäävää tieteellistä jatkokoulutusta soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon menestyksekkäästi suorittaneille opiskelijoille.

You are at: CIS → /opiskelemaan/mita.shtml

Page maintained by webmaster at cis.hut.fi, last updated Thursday, 22-Mar-2007 15:09:47 EET

[an error occurred while processing this directive]
Google
WWW www.cis.hut.fi