[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] /opiskelemaan/miksi.shtml [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratorio:
Informaatiotekniikkaa opiskelemaan → Miksi informaatiotekniikkaa kannattaa opiskella

Miksi informaatiotekniikkaa kannattaa opiskella

Miksi ja mitä informaatiotekniikka on

Haluaisitko ymmärtää miten aivot toimivat? Miten solu toimii tai miten syöpä parannetaan? Selvittää mikä aiheutti eilisen internet-katkon? Miten tehdä tiedonhakua ilman käsiä? Niin mekin. Näille kysymyksille on yhteistä, että nykyisin vastauksia niihin etsitään laskennallisilla menetelmillä. Kun matemaattista mallia ei tunneta ennalta, se täytyy oppia tietoaineistoista koneoppimisen ja tiedon louhinnan menetelmillä - joita Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratoriossa tutkitaan ja opetetaan.

Informaatiotekniikan opinnot tarjoavat työelämässä arvokkaan käytännössä sovellettavan tutkinnon, sekä halukkaille haastavaa matemaattista ja laskennallista mallinnusta ja sen teoriaa.

Informaatiotekniikan laboratoriossa kehitettyjä menetelmiä on sovellettu menestyksekkäästi muun muassa kuvatietokantojen indeksointiin, kuvien, signaalien ja puheen laskennallisiin käsittelymenetelmiin, sekä suurten tietomassojen, kuten geenitietokantojen, analyysiin. Internetin teksti- ja kuvahakukoneet perustuvat informaatiotekniikan menetelmiin.

Informaatiotekniikka työelämässä

Informaatiotekniikan menetelmät soveltuvat usealle alalle ja ammatinkuva onkin laaja. Pääaineesta valmistuneiden työtehtävät ulottuvat fysiikan menetelmiä soveltavista tutkijoista tietokonejärjestelmien ja ohjelmien suunnittelijoihin.

Diplomitöitä informaatiotekniikan alalta on usein tehty yrityksissä osana työtehtäviä. Aiheet ovat vaihdelleet asiakasdatan analysoinnista telekommunikaatioon, visualisointiin, puheentunnistukseen ja lääketieteeseen.

TKK:n informaatiotekniikan pääaineesta valmistuneet ovat myös perustaneet omia yrityksiä. Esimerkkejä:

Informaatiotekniikka tutkimuksessa

Informaatiotekniikan laboratorio on yksi TKK:n suurimmista ja menestyksekkäimmistä tutkimuslaboratorioista. Informaatiotekniikan pääaine antaa tästä syystä erityisen hyvät mahdollisuudet myös jatko-opintoihin ja tutkijanuralle.

Informaatiotekniikan laboratoriossa työskentelee noin 70 tutkijaa. Tutkimuksen korkeaa tasoa kuvastaa, että Informaatiotekniikan laboratoriossa toimii kaksi Suomen Akatemian kansallista tutkimuksen huippuyksikköä, Adaptiivisen informatiikan tutkimusyksikkö ja osin Datasta tietoon -tutkimusyksikkö.

Informaatiotekniikan laboratoriolla on runsaasti tutkimusyhteistyötä suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten kanssa eri yhteistyöprojekteissa.

Perustutkinto-opiskelijoille laboratorion tutkimuksen taso näkyy muun muassa laajana ja ajankohtaisena kurssitarjontana sekä opettajina, joiden osaaminen on alansa huippua.

You are at: CIS → /opiskelemaan/miksi.shtml

Page maintained by webmaster at cis.hut.fi, last updated Thursday, 22-Mar-2007 08:51:54 EET

[an error occurred while processing this directive]
Google
WWW www.cis.hut.fi