[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] /Opinnot/Yleista/muutokset2005_2006.shtml [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology


Älä lue tätä sivua, vaan siirry tänne. Olemassa vain historiallisista syistä. Kiitos.
Muutokset

Tätä listaa päivitetty syksystä 2005 alkaen.

Vastaava [heinäkuu 2005] Korvaavuudet -taulukko PDF:nä. // poista tämä kun lisäillään alla olevaan listaan

Kurssikohtaiset korvaavuudet

Kurssi (op) Opintojakso (ov)
T-61.2010 Datasta tietoon (4 op) T-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät (2 ov)
T-61.2020 Datasta tietoon harjoitustyö (1 op) -
T-61.3010 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (6 op) T-61.246 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (4 ov)
T-61.3020 Hahmontunnistuksen perusteet (4 op) T-61.231 Hahmontunnistuksen perusteet (3 ov)
T-61.3030 Neuraalilaskennan perusteet (5 op) T-61.261 Neuraalilaskennan perusteet (3 ov)
T-61.3040 Signaalien tilastollinen mallinnus (5 op) T-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus (3 ov)
T-61.5010 Informaation visualisointi (5 op) T-61.271 Informaation visualisointi (3 ov)
T-61.5020 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely (5 op) T-61.281 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely (3 ov)
T-61.5030 Neuraalilaskennan jatkokurssi (5 op) T-61.263 Neuraalilaskennan jatkokurssi (3 ov)
T-61.5040 Oppivat mallit ja menetelmät (5 op) T-61.256 Oppivat mallit ja menetelmät (3 ov)
T-61.5050 High-throughput bioinformatics (5 tai 7 op) -
T-61.5060 Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät (5 op) T-122.103 Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät (3 ov)
T-61.5070 Tietokonenäkö (5 op) T-61.233 Tietokonenäkö (3 ov)
T-61.5080 Biomedical signal processing (5 op) -
T-61.5090 Biomedical image analysis (5 op) -
T-61.5100 Digitaalinen kuvankäsittely (5 op) T-61.247 Digitaalinen kuvankäsittely (3 ov)
T-61.6010 Informaatiotekniikan erikoiskurssi I (3-7 op) T-61.181 Informaatiotekniikan erikoiskurssi I (2-5 ov)
T-61.6020 Informaatiotekniikan erikoiskurssi II (3-7 op) T-61.182 Informaatiotekniikan erikoiskurssi II (2-5 ov)
T-61.6030 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III (3-7 op) T-61.183 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III (2-5 ov)
T-61.6040 Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV (3-7 op) T-61.184 Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV (2-5 ov)
T-61.6050 Informaatiotekniikan erikoiskurssi V (3-7 op) T-122.101 Informaatiotekniikan erikoiskurssi V (2-5 ov)
T-61.6060 Informaatiotekniikan erikoiskurssi VI (3-7 op) T-122.102 Informaatiotekniikan erikoiskurssi VI (2-5 ov)
T-61.6070 Bioinformatiikan erikoiskurssi I (3-7 op) T-61.188 Bioinformatiikan erikoiskurssi I (2-5 ov)
T-61.6080 Bioinformatiikan erikoiskurssi II (3-7 op) -
T-61.6090 Kieliteknologian erikoiskurssi (3-7 op) T-61.186 Kieliteknologian erikoiskurssi (2-5 ov)
T-61.6900 Yksilölliset opinnot (1-10 op) T-61.190 Yksilöllinen opintojakso (1-6 ov)
ilm. myöh., kts. T-0.3123 Tietokone ja käyttöjärjestelmä (6 op), järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2006-2007 T-61.123 Tietokoneen arkkitehtuuri (3 ov) (järjestetään viimeisen kerran 2005-2006)
ilm. myöh. T-61.124 Tietokoneen arkkitehtuurin harjoitustyö (2 ov) (järjestetään viimeisen kerran 2005-2006)
-, kts. myös T-osaston kandiseminaari T-61.152 Informaatiotekniikan seminaari (2 ov) (järjestetään toistaiseksi)
- T-61.195/6 Informaatiotekniikan erikoistyö I/II (5 ov) (järjestetään toistaiseksi)

Vanhoja opintokokonaisuuksia vastaavat korvaavuudet

Alla on esitetty esimerkkikorvaavuuksia, kun uuteen tutkintosääntöön siirtyvä opiskelija on suorittanut tietotekniikan koulutusohjelmassa opetusohjelman 2004-2005 mukaisesti vanhaan tutkintosääntöön kuuluvia kokonaisuuksia.

Tutkinnon I osan suorittanut voidaan T-61-kurssien esitietovaatimuksissa katsoa suorittaneen kurssin T-61.2010 Datasta tietoon.

Opiskelija suorittanut Informaatiotekniikan sivuaineen opinnot

Sivuaineen opintojaksoilla (väh. 20 ov = 30 op, opetusohjelma 2004-2005) voi korvata vastaavat kurssit moduuleissa kurssikohtaisen korvaavuustaulukon mukaisesti.

You are at: CIS → /Opinnot/Yleista/muutokset2005_2006.shtml

Page maintained by webmaster at cis.hut.fi, last updated Wednesday, 21-Mar-2007 16:55:28 EET

[an error occurred while processing this directive]
Google
WWW www.cis.hut.fi