Informaatiotekniikan laboratorio

Tik-61.183 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III, kevät 1998SPEKTRIANALYYSI


HUOM! Seminaaria ei pidetä 9.2 eikä 23.2, sensijaan 16.2 pidetään. Seminaarin alkamisaika on tavallisuudesta poiketen tasan 16.00.

Informaatiotekniikan erikoiskurssi III pidetään keväällä 1998 seminaarimuotoisena. Lisensiaattiseminaarin aiheena on spektrianalyysi ja -estimointi. Spektriestimoinnissa on kyse tilastollisen signaalinkäsittelyn menetelmistä, joissa äärellisestä (stationaarisesta) näytesekvenssistä pyritään estimoimaan signaalin tehojakauma taajuuden funktiona. Spektriestimoinnilla on lukuisia käytännön sovelluksia, joista mainittakoon mm. puheen käsittely (tunnistus, kompressio), tutkatekniika ja kaikuluotaimet (lähteen paikallistaminen), sähkömoottorit (vikadiagnostiikka) ja tietoliikenne (CDMA-signaalin synkronointi). Tunnetuimpia spektriestimointimenetelmiä ovat mm. Fourier-menetelmät sekä autoregressiiviset liukuvan keskiarvon menetelmät. Sovelluksissa, joissa pyritään korkeaan resoluutioon ja näytteiden tehokkaaseen hyväksikäyttöön, käytetään suurimman uskottavuuden estimaattoreita sekä näiden approksimaatioita.

Seminaari perustuu pääosin (riippuu osallistujien määrästä) uuteen kirjaan
Petre Stoica and Randolph Moses: Introduction to Spectral Analysis, Prentice-Hall, 1997.
Kirjoittajat ovat arvostettuja spektriestimoinnin tutkijoita. Kirjan lyhyt kuvaus on osoitteessa

http://www.prenhall.com/~stoica
Samassa osoitteessa ovat kopioitavissa ja opiskelijoiden käytettävissä kirjoittajien laatimat valmiit luentokalvot. Lisäksi kopioitavissa on Matlab-funktioita, joita on tarkoitus käyttää harjoitustöissä.

Mikäli osallistujia on paljon, esitelmiä pidetään myös kirjaan kuulumattomilta spektrianalyysin alueilta, kuten esimerkiksi korkeamman asteen statistiikkaan pohjautuvista menetelmistä, aikataajuusmenetelmistä tai sovelluksista.

Kurssin suoritus tapahtuu seuraavalla tavalla:
  • Tunnin pituinen esitelmä.
  • Jokainen esitelmöitsijä laatii aiheeseensa liittyvän lyhyen Matlab-harjoitustyön.
  • Jokaiseen esitelmään liittyen lasketaan n. 3-5 kirjassa olevaa tai esitelmöitsijän laatimaa harjoitustehtävää.
  • Läsnä tulee olla vähintään 70 % seminaaritilaisuuksista.
  • Laskutehtävistä ja harjoitustöistä tulee ratkaista vähintään 50 %.
Kurssin vetäjänä toimii professori Jyrki Joutsensalo Jyväskylän yliopistosta (jyrkij@infoma.jyu.fi, puh. (014) 60 3296). TKK:n puolelta vastuuhenkilönä toimii dosentti Juha Karhunen (juha.karhunen@hut.fi, puh. (09) 451 3270, huone F407).

Seminaariaika on maanantaisin klo 16-18 Informaatiotekniikan laboratorion seminaarihuoneessa (F-talo, 4. kerros). Ensimmäinen kokoontuminen on 2.2.1998. Tervetuloa!


Tästä sivusta vastaa Juha.Karhunen@hut.fi.
Sivua on viimeksi päivitetty 16.1.1998.
URL: http://www.cis.hut.fi/cis/edu/Tik-61.183/