next up previous
Next: About this document

Tik-61.182 Informaatiotekniikan erikoiskurssi (4 ov) (L), kevät 1997

HARJOITUSTYÖ

Kurssin suoritus keväällä 1997 edellyttää pienen ohjelmointityön tekoa, jotta kukin osallistuja saa jonkinlaista tuntumaa joihinkin neuroverkko- tai luokittelualgoritmeihin käytännössä.

Työn voi tehdä työpareina. Kieli on luontevimmin C tai Matlab, mutta muukin käy.

Tee jompikumpi seuraavista:

1. Toteuta puurakenteinen luokitin Ripleyn kirjan luvusta 7 (esimerkki s. 215, teoria s. 217). Yksinkertaista ensin kaavat 2 luokan tapaukselle, jossa kullakin oliolla on binaariset attribuutit. Kokeile sitten ohjelmaasi seuraavaan "eläimet" -tietokantaan, jossa luokat ovat "kotieläimet" (dove, hen, duck, goose, dog, cat, horse, cow) ja "villieläimet" (kaikki loput) (taulukko 1).

2. Toteuta BCM-algoritmi Ripleyn kirjan luvusta 9 (s. 300). Kokeile sitten ohjelmaasi 4-ulotteisella opetusjoukolla, joka löytyy Webistä osoitteesta

</~aapo/ICAmixtures.ascii>.

(Jos käytät Matlabia, saat joukon ladattua matriisiin load -komennolla.)

Analysoi ohjelmasi suoritusta varioimalla parametreja, jos sellaisia on. Laadi hyvin suppea selostus ohjelmalistauksineen ja luovuta allekirjoittaneelle 31.5.1997 mennessä.

Erkki Oja

 

sideways35

sideways37

sideways39

sideways41

sideways43

sideways45

sideways47

sideways49

sideways51

sideways53

sideways55

sideways57

sideways59

sideways61

sideways63

sideways65

small 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
is medium 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
big 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 legs 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 legs 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
has hair 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
hooves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
mane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
feathers 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hunt 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
likes run 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
to fly 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
swim 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 1: Animal names and their attributes.
next up previous
Next: About this document

Esa Alhoniemi
Fri Apr 11 10:29:25 DST 1997