T-61.5020 Statistical Natural Language Processing
Exercises 7 -- Word sense disabiguation
Version 1.0

1.

According to Bayes' theorem, the probability of the sense $ s_k$, if we know the context $ c$, is

$\displaystyle P(s_k\vert c)=\frac{P(c\vert s_k) P(s_k)}{P(c)}$    

Naive Bayes method is based on the assumption that the probabilities of the words in a context are independent. Deduce equation for Naive Bayes classifier.

Note: The next two problems require some knowledge of Finnish.

2.
You have been given two groups of sentences. Use those to train a Naive Bayes classifier that separates the two senses of word ``sataa'' (``rain'' or ``hundred'') from the test set. You have a tool that changes all the other numbers to form ``num'' -- but of course cannot do that for the abiguous word ``sataa''.
Hint: It is worth to use additive smoothing for the estimates. Apply a prior that all words are equally probable in every context ( $ P(w_j\vert s_k)=\frac1N$). Use a made-up coefficient $ \lambda$ that represents the strength of the prior assumption and add it to the ML estimate. You can assume that the model recognizes only the words in training and test sets (total $ N=85$).
Hint 2: Calculate only those parameters that are needed to recognize the test set.


Group 1:
Tuulet puhaltavat edelleen noin 100 kilometrin tuntivauhtia ja paikoin sataa rankasti
Washingtonin alueella sataa lunta tai keli on muuten huono
Meille sataa mannaa taivaasta
Jos kilpailun aikana sataa vettä
Joulun aikana täytyy sataa lunta 20-30 senttiä
Joulunpyhinä sataa runsaammin lunta, Lounais-Suomessa mahdollisesti räntää sekä vettä

Group 2:

Kapinoivat vangit pitivät edelleen maanantaina noin sataa vanginvartijaa panttivankeinaa
Kaikkiaan paikalla oli noin pari sataa virkavallan edustajaa
Poliisi pidätti pari sataa ihmistä
Räjähdyksissä kuoli noin kaksi sataa ihmistä
Lusin pohjoispuolella saa ajaa sataa viiden kilometrin matkalla
Talvimyrsky irrotti Stora-Enson Kotkan sahan kattoa monta sataa neliömetriä

Test set:

Koirasusitarhassa vieraili pari sataa ihmistä.
Pohjois-Suomessa räntää tai lunta sataa keskimäärin joka kolmantena vappuna
Itse tapahtumaan odotetaan noin kuutta sataa vierasta
Pommeja sataa kaikkialla eikä kaduilla ole ketään

3.
You have the following quotations for a Finnish dictionary:
ammunta: (1) Tilanne, jossa harjoitellaan aseiden käyttöä. Esim.
Joukkue harjoitteli konepistoolilla sarjatulen ammuntaa.
Ammunta on aiheuttanut varusmiehille kuulovaurioita
ammunta: (2) Nautakarjasta lähtevä äännähtely. Esim.
Niityltä oli kuulunut lehmän ammuntaa.
Ammunnan hälyttämä naapurin isäntä löysi nälkiintyneen vasikan.
varusmies: asepalvelusta suorittava kansalainen
loukkaantua (1): pahastua
Hän pahastua kovasti siitä, mitä kuuli.
loukkaantua (2): satuttaa itsensä
Hän loukkaantui törmäyksessä.
kivääri: ampuma-ase, jota usein käytetään isomman riistan, esim. hirven metsästyksessä. rynnäkkö~, sotaa varten kehitetty versio, joka pystyy ampumaan sarjatulta.
harjoitella: toistaa usein jotain harrastusta oppiakseen paremmin suoriutumaan siitä.
Hän harjoitteli joka päivä pianon soittoa.
Let's consider the following sentence: ``Varusmies loukkaantui harjoitellessaan kiväärillä ammuntaa niityllä.'' Use the information from the dictionary to disambiguate the word ``ammunta'' in the sentence with Lesk's algorithm1. Assume that you have a tool for stemming the words.

Note: The next three problems require usage of a computer.

4.

You have English material (e.g. Google, http://www.google.com) available and want to know

a)
the meaning of the word kallistua in the sentence ``Hinnat kallistuivat''. From a dictionary you have the facts given in Table 1.
b)
whether the words potkia, sorkkia, maksaa and kärsiä in the sentence ``Haluatko potkia, sorkkia, maksaa vai kärsiä ?'' are verbs or products of the butcher's.

Table: Samples from a dictionary
Word Translation
hinta price
kallistua $ s_1:$ slant, lean, lurch
  $ s_2:$ go up
haluta want, like, desire, covet
potkia kick
potka shin
sorkkia poke, prod, fiddle
sorkka hoof
maksaa cost, pay
maksa liver
vai or
kärsiä suffer, ache, sustain
kärsä snout


5.

Word ``kuusi'' has occurred in the contexts given in the list below. We know that it has two meanings (``six'' and ``spruce''). Classify the contexts to two groups according to in which sense ``kuusi'' was, using the expectation-maximization (EM) algorithm.

yksi kaksi kolme (one two three)
kaksi kolme neljä (two three four)
neljä viisi seitsemän (four five seven)
mänty leppä haapa (pine alder aspen)
leppä haapa koivu (alder aspen birch)
haapa koivu kataja (aspen birch juniper)
koivu kataja leppä (birch juniper alder)
yksi mänty kaksi haapa leppä (one pine two aspen alder)
yksi haapa seitsemän kahdeksan (one aspen seven eight)
kaksi haapa (two aspen)

6.
Find a text corpus and make a program that does unsupervised word sense disambiguation. You can either use a real ambiguous word, or make up your own pseudoword (e.g. change all words 'rain' and 'commission' in the corpus to word 'raincommission' and study its ambiguity).Footnotes

... algorithm1
Michael Lesk, 1986. Automatic sense disambiguation using machine readable dictionaries: how to tell a pine cone from an ice cream cone. In Proceedings of the 1986 SIGDOC Conference, pp. 24-26, New York, Association for Computing Machinery. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=318728&dl=GUIDE,


svirpioj[a]cis.hut.fi