Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Pääsivulle | to Main Page ]

T-61.3010 Matlab-koodia / Matlab code

Yleisiä ohjeita Matlabin käyttöön / Some common instructions for Matlab

[ PDF ]

Kurssin omia Matlab-koodeja / Matlab codes written for the course

Kyseisiä funktioita voi käyttää laskareissa ja harjoitustyössä. Tarkempi kuvaus on annettu lyhyen listauksen jälkeen tarkemmassa kuvauksessa. Hyödyllisiä Matlab-funktioita otetaan vastaan.
Esa Alhoniemi on kirjoittanut funktion setfontsize.m ja loput ovat Jukka Parviaisen kirjoittamia.

Functions below may be used in exercises as well as in Matlab assignment. A closer description is given after the short list below.
setfontsize.m is by Esa Alhoniemi, and the rest by Jukka Parviainen.

Lyhyt lista / Short list:

[ Pääsivulle | to Main Page ]

You are at: CIS → T-61.3010 / Materiaalia

Page maintained by t613010 (at) cis.hut.fi, last updated Thursday, 24-Mar-2011 11:09:26 EET

Google
WWW www.cis.hut.fi