[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] /Opinnot/T-61.3010/VK1_K2009/palaute1.shtml [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Takaisin pääsivulle | Back to main page]

VK1-kommentit

PISTEHISTOGRAMMI

Pisteitä keräsi 107 opiskelijaa. Keskiarvo 5.71p.
pisteet  lkm  %
  0 p   0  0% 
 0,5 p   0  0% 
 1,0 p   0  0% 
 1,5 p   3  2% **
 2,0 p   2  1% *
 2,5 p  10  9% *****
 3,0 p   8  7% ****
 3,5 p   4  3% **
 4,0 p   3  2% **
 4,5 p   8  7% ****
 5,0 p   9  8% *****
 5,5 p   3  2% **
 6,0 p  10  9% *****
 6,5 p   7  6% ****
 7,0 p  10  9% *****
 7,5 p   6  5% ***
 8,0 p   9  8% *****
 8,5 p   3  2% **
 9,0 p   8  7% ****
 9,5 p   1  0% *
10,0 p   3  2% **
87 vastaajaa (18.3.2009) kertoo arvioineensa käyttäneen aikaa kurssin opiskeluun POISLUKIEN opetustapahtumat:
           lkm  %
       0-9 h   9  10% ******
      10-19 h  23  26% ***************
      20-29 h  19  21% ************
      30-39 h  18  20% ************
      40-49 h  11  12% *******
      50-59 h   3  3% **
      60-69 h   1  1% *
      70-79 h   1  1% *
      80-89 h   2  2% *
      90-99 h   0  0% 
       100h-   0  0% 
Kurssi, ja tässä tapauksessa laskaritehtävät, työllistävät (kuormittavat) siis varsin runsaasti.

MONIVALINTATEHTÄVIEN "ONGELMATAPAUKSET"

Näiden alla olevien lisäksi vastaanottotilaisuuksissa kysyttiin VK1A 20080307 1.9, joka on ehkä killerien killeri. Tuossa mentiin kikkailemaan z-muunnoksen suppenemisalueiden kanssa "epänormaalilla" tavalla. Kun tästä ei erityisesti varoitettu, suurin osa meni lankaan. Tämä oli aika ilkeä tehtävä ja tämän tyyppistä (käännös, jos ROC < 1) ei tulla jatkossa laittamaan kokeeseen.
Ongelma #1
------------------------------------------------------------

  VK1B 20080310 1.7, oikean ja väärän vastauksen ero on merkkivirhe
  mikä ei mielestäni sovi tenttiin. 71% sai sen väärin silloinkin.

Tuo oli aika killeri. "Avoimessa" laskutehtävässä (6p) merkkivirhe
on tyypillisesti arvioinnissa -0.5p (tai 0p) ellei se oleellisesti
helpota laskua. Tällaiseen monivalinnan vastausvaihtoehtojen
välille on noita eroja tehty tällä tavoin.


Ongelma #2
------------------------------------------------------------

  VK1B+10.3.2008 1.10 A:n ja B:n kertoimet ovat mielestäni väärin
  kaikissa muissa kohdissa paitsi C:ssä.

Huomaa, että takaisinkytketyn osan kertoimet ovat vastakkaismerkkiset.
Piirrettävässä kaaviossa on y[n] = a y[n-1] + ..., kun taas Matlabissa
annettavia B- ja A-vektoreita varten y:t pitää ensin siirtää kaikki
vasemmalle puolelle y[n] - a y[n-1] + ... = x[..., joilloin etumerkki
vaihtuu. 

Kohdassa D on lisäksi ainoita järkeviä Matlabi komentoja freqz:n 
ja zplane:n suhteen.


Ongelma #3
------------------------------------------------------------

  VK1A 7.3.2008 1.10 B-vaihtoehdon zplane funktio haluaisi napoja ja
  nollia, ei kertoimia. C-vaihtoehdossa käytetään tf2zp, jolla
  kertoimista saadaan navat ja nollat, mutta on muuten virheellinen
  (kuten A ja D).

zplane ottaa (ainakin entiset Matlabin versiot) myös kertoimia.

zplane-komennossa vaakavektori argumenttina tarkoittaa suotimen kertoimia
ja pystyvektori argumenttina nollia ja napoja. Tämä on yksi "älyvapaa"
Matlabin "shortcut", jolla luodaan erittäin potentiaalisesti loogisia
virheitä. Kts. http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.3010/finsig03.pdf
ja siellä Figure 3, zplane(w,1), zplane(w',1).

Ongelma #4
------------------------------------------------------------

  VK1 A 06.03.2007 Tehtävän 1.13 vastaukseksi kelpuutetaan
  vaihtoehdot C ja D. Vaihtoehdot ovat kuitenki toisensa
  poissulkevia, joten mistä on kysymys?

Vastausvaihtoehto C tulee suoraan, kun käytetään taulukosta
suorakaidepulssin ja aikaistuksen (k=1) kaavoja. Jos lähtee
suoraan muuntamaan niin päätyy
 X = e^j3w + e^j2w + e^jw + 1 + e^-jw 
  = e^jw [ e^j2w + e^jw + 1 + e^-jw + e^-j2w ]
  = e^jw [ 1 + 2 cos(w) + 2 cos(2w) ]
joka on samaa kuin C-kohdan esitys, mutta hyvin erinäköinen.

Tässä oli arvostelussa sovittu niin, että myös D (jossa mahdollisesti
päästy samaan kuin yllä), hyväksytään. Alunperin siis vain D,
mutta erikoistapauksessa jälkikäteen hyväksytty myös D.

Ongelma #5
------------------------------------------------------------

  vk1b 10.3.2008 1.4 laskostuu mielestäni vaihtoehtoon b

Näin on, vastauksissa annettukin B. ???

Ongelma #6
------------------------------------------------------------

  vk1 6.3.2007 1.6 ei oikein tuntunut toimivan.

Lineaarisessa konvoluutiossa L{y} = L{x} + L{h} - 1. Tästä saadaan,
että L{h[n]} = 4. Tämän asteluku on 3. Ajattele esimerkiksi kahden
pisteen keskiarvoistava suodin h[n] = {0.5, 0.5} eli L{h} = 2, mutta
H(z) = 0.5 + 0.5 z^-1 eli 1. asteen suodin. N:n asteen polynomissa on
N+1 kerrointa.

Valittavana joko C tai D. Täytynee ratkaista h[n] dekonvoluutiolla,
jolloin saadaan h[n] = {0.25, 0.25, 0.25, 0.25}

Koska tämä neljän pisteen keskiarvoistava suodin, niin se on 
alipäästösuodin H(z) = 0.25 + 0.25 z^-1 + 0.25 z^-2 + 0.25 z^-3.
Tämän maksimi on nollataajuudella w = 0 eli kun z = e^jw, niin 
z = e^j0 = 1:

H(z)|_(z=1) = 0.25 + 0.25*1 + 0.25*1^2 + 0.25*1^3 = 1

eli erisuurta kuin 0.25.

VAPAA PALAUTE VK1-PISTELASKAREISTA

Laskutehtäviä oli (turhan?) paljon ja ne olivat aikaavieviä. Osin näillä on tarkoitus kuitata sitä, ettei välikokeissa palauteta varsinaisia laskutehtäviä, ja osin nämä antavat valmiutta vastata välikokeen kysymyksiin.

Esseeaiheet ovat varsin rajoituksettomia. Tämä on haastellista niin kirjoittaa kuin arvioida. Kokeillaan tämä VK1 tällä tavoin.

Pistelaskarien vastauksia ei ole suoraan antaa. Osiin perustehtävistä, jotka ovat parametrisoituja, olisi mahdollista generoida vastaukset (kts. matikan laitoksen järjestemä tehtävien generoitiin ja tarkistamiseen). Vinkkilaatikossa tehtävän jälkeen on joitain esimerkkimatskun tehtäviä, jotka liittynevät kyseisen tehtävän ratkaisemiseen. Esim. nyysseissä opinnot.tik.t613010 voi kysellä lisää tehtävistä muilta. Lisäksi vanhoissa tenteissä saattaa olla samanlaisia tehtäviä, ja näihin voi löytyä joitain apuja ratkaisuista.

Alla annetut kommentit jaoteltuna muutamaan kategoriaan.

ESSEE
------------------------------------------------------------

  Hei, jäi vielä vähän epäselväksi kuinka laajasti esseisiin pitäisi
  vastata ja mitä aiheita pitäisi käsitellä. Vaikuttaisi että aiheet
  menevät osittain päällekkäin näissä kahdessa otsikossa.

  Esseessä signaalien suodattaminen digitaalisilla LTI-suotimilla,
  ei varmaan tarvitse käsitellä näytteenottoa tai laskostumista?
  Mitä ylipäänsä tarkoitetaan Digitaalisilla LTI-suotimilla? Onko se
  vain ohjelma tietokoneella, vai sisältääkö se DA/AD muuntimet ja
  näytteenoton? Voiko tässä esseessä kertoa suodinten sovelluksista,
  suodintyypeistä ja vertailla analogiseen suotimeen, vai meneekö
  jokin näistä aiheen ohi?

  Pitääkö esimerkiksi sana impulssivaste selittää, vai oletetaanko
  lukijan sen tietävän? Annetaanko tentissä samat kuvat, jotka
  löytyvät tehtäväpaperista?

Yksi tapa lähteä purkamaan aihetta on katsoa yksittäisiä sanoja tai
termejä tehtävänannosta (esseen aiheesta). Signaalit, suodattaminen,
digitaalisuus (signaalit+suodin), LTI-suodin. Muodostuuko niistä sinun
päässäsi joku kokonaisuus?

Näytteenotto, DA/AD-muuntimen liittyy analogisen signaalin
muokkaamiseen digitaaliseksi. Sitten toki aika paljon mittauksia on
valmiiksi digitaalisessa muodossa. Äänisignaali voidaan syntetisoida
ilman alkuperäistä analogista lähdettä (syntsa?). Mutta kenties
tarkempi selostus näytteistyksestä menee vähän ohi? Äänen osalta toki
oleellista on palauttaa jossain vaiheessa korvin kuultavaksi.

Digitaalinen LTI-suodin: Koska ollaan Matlabilla suodatettu, niin sen
voi tehdä ohjelmallisesti tietokoneella. Sen voi halutessaan laskea
lyijykynällä paperilla luku kerrallaan. Algoritmin voi implementoida
DSP-raudalla, jossa hieman eri käskykanta kuin normaalikäyttöisellä
PC:llä, mutta koodi saattaa olla täysin sama (C-kieli, Matlabista
DSP-koodia). Jne. Muista, että LTI-suodin on hyvin yksinkertainen: se
vain vaimentaa tai vahvistaa tiettyjä taajuuskaistoja
(taajuusselektiivinen).

X:n vertaaminen Y:yn on yksi tapa kertoa X:stä. Termien selittäminen
on minusta ihan asiallista. Tehtäväpaperin kuva on minun ajatukseni
kurssin alkupuolen pääskeemasta - en tiedä, onko se oikea miten oikea.

Psykologisesti ajatellen: Jos tarkastaja lukee 60 paperia samasta
aiheesta, voi olla positiivista, että kirjoitus on sopivassa määrin
omaperäinen ja sisältää vaikkapa jotain itse etsittyjä
sovelluskohteita.

Yucca Korpela kirjoittaa "Opinnäytetyön kirjoittamisessa"
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kirj/7.4.html
varsin vekkulisti:

  Opinnäytetyön, esimerkiksi harjoitustyöselosteen tai diplomityön,
  kirjoittaminen on monella tavoin muista kirjoitustehtävistä
  poikkeava. Opinnäytetyöllä on harvoin todellista
  viestintätarkoitusta, vaan se kirjoitetaan oppineisuuden
  osoittamiseksi. Tosin tämä voidaan tulkita erikoistapaukseksi
  viestinnästä: oppilaan pitää viestiä opettajalle, että hän osaa
  asian.

  Ensimmäinen neuvoni aiheesta on, että opinnäytetyön
  kirjoittamisessa pitää olla vakavalla mielellä, mutta ei liian
  vakavalla. Kysehän on yhdestä pakollisesta kuviosta opinnoissa, ja
  siitä voi oppiakin yhtä ja toista. Toisaalta asiasta ei pidä tehdä
  elämäntehtävää, ja on hyvä muistaa, että kyse on eräänlaisesta
  leikistä. Opinnäytetyön pitää olla asiallisen ja vakavamielisen
  näköinen ja viimeistelty, ikään kuin sen lukisi suurikin määrä
  ihmisiä, mutta todellisuudessa sen luultavasti lukee vain työn
  tarkastaja, jos hänkään.


TYÖLÄITÄ, OPETTAVAISIA?
------------------------------------------------------------

Hirmu työlästä.

Hyvää harjoittelua, mutta onnistuisi pienemmälläkin työmäärällä.

Tehtävät olivat haastavia.

Tehtävä 14 jäi tekemättä.

The exercises were usefull but they were too much. I should dedicated
all my time just to make them and I am almost out of time. You can get
same results with less exercises. In my opinion 10 exercises will be
enough and in class just teach the general way to solve those kind of
problems. Because, of course you gave links to other exercises but
they wasn't exactly similar and sometimes something can be
misunderstood.

Jälkeenpäin tehtävät tuntuivat yleensä aivan käsittämättömän
helpoilta. Kuitenkin tehtäviin kului aikaa hyvinkin runsaasti
verrattuna tehtävien määrään.

Hyviä tehtäviä välikoetta silmällä pitäen.

Aikaa meni huomattavasti enemmän kuin olin ajatellut

Hyvin aikaavieviä... mutta hyvää harjoitusta ^^

Matlabini omalla läppärillä oli vanha ja buginen piraatti versio, eikä
ollut aikaa lähteä testaamaan koulun koneilla. Sen vuoksi minulla oli
joitain ongelmia tehtävien 4 ja 6 kanssa, mutta sain ne kuitenkin
mielestäni riittävällä kattavuudella tehtyä. Ainakin aikaa paloi sen
verran, että katsoisin ansainneeni näistä pisteet

Vaikeita oli ja pirusti hommaa jokaisen pisteen eteen piti tehdä.

Ainakin nuo alkupään tehtävät olivat opettavaisia ja niiden
tekemisestä on varmasti hyötyä. Loppupään tehtävät vaikuttivat hieman
työläämmiltä, mutta varmasti nekin olisi tullut tehtyä mielenkiinnolla
jos olisin varannut aikaa hieman enemmän.

Viheliäisiä tehtäviä osa näistä, aikaa kului tosi
paljon. Huolestuttavaa, että kuhunkin monivalintatehtävään meni yli
puoli tuntia, sillä vauhdilla ei paljon kokeessa riemuita. Esseiden
tehtävänannot ovat melko epäselvät ja monitulkintaiset. Kaavakokoelma
on hyvin vaikealukuinen, on hankala huomata, mikä kuuluu minkäkin
otsikon alle. Pieni tekstin asettelu voisi auttaa.

Tehtävät ideana todella hyvä!! Välikokeet/tentti saa muutoin helposti
liikaa painoarvoa ja ei yksinkertaisesti sovi kaikille ihan jo
ajankäytöllisesti. Välillä hieman hankalaa löytää oikeaa tietoa
kaikesta saatavavilla olevasta, mutta parempi ehkäpä niin
päin... Esseet olisi ehkä voineet olla jotenkin rajatumpia - suorempia
viitteitä, mitä haluatte kirjoitettavan.


AIKATAULUTUS
------------------------------------------------------------

Olisi parempi, jos tehtävänivaskan saisi heti periodin alussa, jotta
tehtäviä ehtisi tehdä samaa tahtia luentojen ja laskarien kanssa.

Viimeinen laskari päättyy samalla sekunnilla kun ratkaisut pitäisi
olla printattu, nidottu ja palautettu toiselle lafkalle. Ehkä tunnin
släkki olisi paikallaan?

Tehtävässä 6 (matlab) jäi hieman epäselväksi, mitä "oikeaan
vastaukseen" vaadittiin. Myös 5.3 deadline oli ainakin itselleni aika
huono, koska muiden tenttien vuoksi ehdin lukemaan (ja tekemään
tehtäviä) tenttiin 10-12.3, jolloin osa pisteistä jää saamatta.


VASTAUKSIA
------------------------------------------------------------

voisi olla vastauksia enemmän.

Saahan näihin vastaukset näkyville ennen tenttiä? Olisi mukava katsoa
sellaisten tehtävien ratkaisut, joita en osannut.

Edelleenkään ei motivaatiota, kolmas yrityskierros menemässä.


ENGLISH
------------------------------------------------------------

Preferable English lectures

I really hope there is an English lecture for international students.

i wish there is english lecture.[ Takaisin pääsivulle | Back to main page]

You are at: CIS → /Opinnot/T-61.3010/VK1_K2009/palaute1.shtml

Page maintained by webmaster at cis.hut.fi, last updated Wednesday, 18-Mar-2009 09:36:48 EET

[an error occurred while processing this directive]
Google
WWW www.cis.hut.fi