T-61.281 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely
Harjoitus 7, ti 9.3.2004, 8:30-10:00 Sanaluokkien merkitseminen, Versio 1.0

1.
a)
Tee allaolevien taulukkojen avulla kätkettyihin Markov-ketjuihin perustuva sanaluokanmerkitsijä. Koska tässä tiedetään tarkalleen havainnot ja niitä vastaavat tilat, et tarvitse Baum-Welch -algoritmia, vaan vastaukseksi kelpuutetaan suurimman uskottavuuden estimaatit.

Taulukko: Siirtymien lukumäärä
  Toinen sanaluokka
Eka sanaluokka AT BEZ IN NN VB PISTE
AT 0 0 0 48636 0 19
BEZ 1973 0 426 187 0 38
IN 43322 0 1325 17314 0 185
NN 1067 3720 42470 11773 614 21392
VB 6072 42 4758 1476 129 1522
PISTE 8016 75 4656 1329 954 0Taulukko: Havaintojen lukumäärä
  AT BEZ IN NN VB PISTE
bear 0 0 0 10 43 0
is 0 10065 0 0 0 0
move 0 0 0 36 133 0
on 0 0 5484 0 0 0
president 0 0 0 382 0 0
progress 0 0 0 108 4 0
the 69016 0 0 0 0 0
. 0 0 0 0 0 48809


b)
Laske seuraavien todennäköisyyksien suhde:
  • $ P(\textrm{AT NN BEZ IN AT NN \vert The bear is on the move.})$
  • $ P(\textrm{AT NN BEZ IN AT VB \vert The bear is on the move.})$

c)
Merkitse sanaluokat seuraavaan lauseeseen Viterbi-algoritmin avulla: ``The bear is on the move.''
Tämä harjoitus vastaa suoraan kirjan tehtäviä 10.4-7.
2.
Olet töissä sanamuotomuuntajana kielitoimistossa. Pitkän sääntölitanian läpikäytyäsi sait aikaiseksi seuraavanlaiset merkinnät:
I)
PN RB TO NN IN AT VB
I wanted to look inside the box
II)
PN BEZ RB VBD IN AT VB
It was clearly marked on the board
III)
AT NN PN BEZ IN VB VB
The plane he is on will crash
Iloisena lähes valmiista työstä lähdit lakisääteiselle kahvitauolle, mutta nyt sieltä palattuasi sinun pitää vielä soveltaa neljää seuraavaa sääntöä annettuihin lauseisiin:

Kuva: Muunnossäännöt: palkit ja allaolevat indeksit kuvaavat kuinka kaukana sanojen on oltava toisistaan. Päällä olevat sanaluokkamerkinnät kertovat, mitkä sanaluokat pitää olla kyseessä että sääntö laukeaisi. Laatikon sisässä oleva teksti kertoo, mikä sana täytyy olla kyseessä, jotta sääntö laukeaisi. Merkinnät poikkeavat hieman kirjan merkinnöistä.
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=muunto.eps,width=0.4\linewidth} \end{center} \end{figure}

Vaikka työtehtäviisi ei kuulukaan luova ajattelu, vilkaiset kuitenkin valmiit lauseet läpi. Kuinka kävi, ovatko tulokset hyviä vai huonoja ?

Harjoituksen tehtävät ovat englanniksi, sillä kirjan kuvaamat menetelmät toimivat järkevimmin suoraan englannin kielellä. Suomen kielessä pitäisi varmaankin pyrkiä ottamaan kielen erityispiirteet, kuten runsas taivutusmuotojen määrä hyötykäyttöön.

vsiivola@cis.hut.fi