Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Pääsivulle | to Main Page ]

"Nyt on siis aika kerätä puhetta!"

Tietojenkäsittelytieteen laitoksella toimii puheentunnistusryhmä, joka tutkii ja kehittelee uusia ja parempia automaattisia puheentunnistusmenetelmiä. Ryhmää vetää TkT Mikko Kurimo.

Keväällä 2009 aloitettiin puheen kerääminen teekkareilta tarkoituksena luoda satojen eri puhujien suomenkielinen puhetietokanta.

Ohjeet puheenkeräykseen

Katso myös "Troubleshooting" tämän sivun alaosassa.

Yhteys kurssiin T-61.3010

Yksi signaalinkäsittelyn sovellusalue on juuri puheentunnistus.

Osallistuminen puheen keräykseen antaa keväällä 2009 +2 pistettä välikoesuoritukseen ja +1 pistettä toukokuun tenttiin. DL on ma 6.4., minkä jälkeen pisteet saa vielä erityisissä tilaisuuksissa. Lisäksi oheisena saa "ilmaiseksi" harjoitustyön ensimmäisen osion tehtynä. Lisäksi välikokeessa on esseeaihe "automaattinen puheentunnistus".

Mikko Kurimon luento ma 6.4.2009

Mikko Kurimo pitää esityksen puheentunnistuksesta luennolla ma 6.4.2009 klo 9.15 A-salissa. Mikolle voi lähettää etukäteen kysymyksiä sähköpostilla etunimi.sukunimi@tkk.fi. Mikko Kurimo 6.4.2009

FAQ / Troubleshooting

Voinko äänittää omalla mikrofonilla kotona?
Varsinainen puheenkeräys tapahtuu yksinomaan TKK:n linux-koneilta ja mieluiten USB-mikillä. Keruuohjelma ja oheiset komponentit kutsuvat tiettyjä ohjelmia, jotka toimivat vain tässä ympäristössä.

Mikrofoni ei talleta ääntä keräysohjelmassa
Jos käytät USB-mikkiä, sen pitää olla kiinni, ennenkuin aloitat keräysohjelman. Vaihtoehtoisesti paina "Mic reset" -nappulaa.

Jos sinulla on "oma mikki", niin audioasetuksista pitää säätää niin, että ääni kuuluu. On havaittu, että "normaalimikit" eivät osaa "vahvistaa" signaalia tarpeeksi - tästä syystä suositaan USB-mikkiä.

En saa avattua ohjelmaa harjoitustyön I osiota varten
Jos tuo align-skripti antaa virheilmoituksia, joissa mukana /dev/dsp1.

Skripti / Wavesurfer saattaa olettaa, että liitettynä on USB-mikki /dev/dsp1. Voi joko muokata ~/.wavesurfer hakemiston prefences-tiedostosta muotoon /dev/dsp tai sitten poistaa koko prefences-tiedosto.

Viimeisen lauseen jälkeen "submit" tuottaa virheilmoituksen, että quota (henk.koht levytila) ylittynyt
Todennäköisesti äänitys on onnistunut hyvin mutta testilauseen kopiointi käyttäjän omaan hakemistoon on epäonnistunut levyrajoituksen takia. Poista hakemistostasi jotain "vanhaa tauhkaa" ja ota yhteyttä Ville Turuseen tai Jukka Parviaiseen. He voivat kopioida testilauseesi jonnekin, josta voit edelleen sen kopioida itsellesi.

..

Yhteystiedot

Kurssin puolesta yhteyshenkilö on pääassari Jukka Parviainen ja lisäksi äänenkeräyksessä auttaa ryhmän jäsen Ville Turunen, joka on kirjoittanut puheenkeräysohjelmat. Lisäksi Teemu Hirsimäki on osallistunut ohjelmien laadintaan.

[ Pääsivulle | to Main Page ]

You are at: CIS → T-61.3010 / Puheen keräys

Page maintained by t613010 (at) cis.hut.fi, last updated Wednesday, 22-Apr-2009 15:17:15 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi