[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] /Opinnot/T-61.246/VK2_K2009/kyselyVK2.shtml [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology
[ Takaisin palautesivulle | Pääsivulle ]

VK2-kysely, osa 2/2Kysely on auki ti 19.5.2009 asti.

Tämä kysely on osa kurssin T-61.3010 välikoesuoritusta ja sen palauttamisesta saa +1 pistettä. [ mistä kokonaispistemäärä muodostuu: Kurssiesite / Suorittaminen / (tapa 2) "välikokeet" ]

Kysely on opetuksen kehitystyötä, jonka yhtenä tarkoituksena on kurssin uudistaminen keväällä 2010. Tarkemmat tavoitteet ja tulokset toimitetaan kaikkien kurssilaisten tietoon niiden valmistuttua. Tutkimusta tekee pääassistentti, yliopisto-opettaja Jukka Parviainen kurssin luennoitsijan, professori Olli Simulan hyväksynnällä.

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä anneta sellaisenaan kolmannelle taholle. Julkaistuista tuloksista ja yhteenvedoista ei voi tunnistaa yksittäistä opiskelijaa.

Yhteistyöterveisin,

Jukka Parviainen,

DI, yliopisto-opettaja
Tietojenkäsittelytieteen laitos,
parvi@tkk.fi

Tähdellä * merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

1. * Opiskelijanumerosi:

2. * Kuinka moneen luentoon olet osallistunut?

Kurssin luennot ovat maanantaisin 9-12 A-salissa. Loppupuoliskolla luentoja oli 6 kpl (Olli Simula 4, Jukka Parviainen 1, Mikko Kurimo 1).


3. * Kuinka moneen laskaritilaisuuteen osallistuit?

Paperilaskareita oli 3 kpl ja Matlab-laskareita 3 kpl.


4. * Kuinka paljon arvioit käyttäneesi aikaa tämän kurssin opiskeluun POISLUKIEN opetustapahtumat?

Opetustapahtumat: luennot, paperi- ja Matlab-laskarit, vastaanottotilaisuudet. Toisinsanoen oma opiskelu, pistelaskarien tekeminen ja muu valmistautuminen välikokeeseen.Tiedot, taidot ja asenteet

Loput kysymykset ovat vapaaehtoisia.

Kurssilla oppimista voidaan jakaa esimerkiksi tietojen, taitojen ja asenteiden oppimiseksi. Tiedot voivat olla "kirjaviisautta": terminologiaa, laskukaavoja, algoritmeja, teoriaa. Taidot koetaan usein soveltaviksi, joilla pystyy "rakentamaan" jotain omaa. Asenteet liittyvät usein "metatasolle", persoonan kykyihin ja ajatteluun, toimintatapojen muutoksiin. Jako on toki teennäinen, mutta suuntaa antava.

5. Kuinka paljon koit tässä kurssissa opetettavan tietoja, taitoja ja asenteita?

Tiedot
Taidot
Asenteet

6. Miten kurssin opetus kehitti tietojasi, taitojasi ja asenteitasi?

Tiedot
Taidot
Asenteet

7. Miten tärkeänä koet opetuksen roolin yleisesti kandiopintojen peruskursseilla?

Tiedot
Taidot
Asenteet

8. Kommentteja tietojen, taitojen ja asenteiden kysymyksiin.

9. Mikä on korkeakouluopetuksen tarkoitus sinun kannaltasi?[ Takaisin palautesivulle | Pääsivulle ]

You are at: CIS → /Opinnot/T-61.246/VK2_K2009/kyselyVK2.shtml

Page maintained by webmaster at cis.hut.fi, last updated Wednesday, 06-May-2009 10:10:11 EEST

[an error occurred while processing this directive]
Google
WWW www.cis.hut.fi