[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] /Opinnot/T-61.152/kurssiesite_2008.shtml [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

T-61.152 Informaatiotekniikan seminaari (2 ov), Kevät 2008

Esittely

Seminaarin aiheena keväällä 2008 on kombinatorinen optimointi. Erityisesti käydään Lineaarinen ohjelmointi (Linear Programming) läpi, käydään Simplex-algoritmi, sekä tarkastellaan eräitä graafiongelmia lineaarisen ohjelmoinnin kannalta. Samalla harjoitellaan seminaariesitelmien pitoa.

Lineaarinen ohjelmointi on eräs klassisimmista optimointitehtävistä ja sitä on käytetty suunnittelun apuna mm. toisessa maailmansodassa ja teollisuudessa.

Esitiedot

Esitiedoiksi suositellaan lineaarialgebran perusteiden tuntemus, graafien perusmääritelmien tuntemus, sekä Matlabin perusteiden tuntemus.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan pitämällä 30 minuutin pituinen seminaariesitelmä omalla äidinkielellä (25 minuutin esitys + 5 minuuttia keskustelulle), aktiivisella osallistumisella seminaari-istuntoihin, sekä toimimalla opponenttina toisen opiskelijan esitelmässä. Tarkempia tietoja kurssivaatimuksista kerrotaan ensimmäisellä tapaamiskerralla ja sen jälkeen kurssin kotisivulla. Kurssiin kuuluu pieni Matlab-harjoitustyö josta kuuluu kirjoittaa n. 6 sivun raportti. Esitelmän oppoinut, toimii myös vastaavan harjoitustyön opponentina.

Oppimateriaali

Kurssikirjana käytetään kirjaa Combinatorial Optimization Algorithms and Complexity, Christos H. Papadimitriou and Kenneth Steiglitz, Dover Publications, 1998, ISBN: 0-486-40258-4.

Istunnot

Seminaari on tiistaisin klo 12-14 Tietotekniikan talon salissa T5. Ensimmäisellä istuntokerralla 22.1.2008 keskustellaan kurssin järjestelyistä ja hyvän esitelmän ja raportin tekemisestä sekä luodaan lyhyt yleiskatsaus kurssin aiheeseen.

Seminaarin järjestelyistä vastaa DI Nikolaj Tatti. Kyselyitä voi lähettää sähköpostiin t61152@cis.hut.fi.

Tiedotus ja ilmoittautuminen

Kurssista tiedotetaan ensisijaisesti kurssin WWW-sivulla http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.152/.

Pakollinen ilmoittautuminen wwwtopin kautta tai hätätilassa sähköpostitse. Ilmoittaudu 21.2.2008 mennessä, jotta pääset mukaan esitelmien aiheiden jakoon. Pidä kiirettä, sillä kurssille mahtuu enintään noin 24 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille mahtuu, ovat vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevat informaatiotekniikan pääaineopiskelijat etusijalla. Varma tapa päästä mukaan kurssille on ilmoittautua vapaaehtoiseksi pitämään ensimmäisiä esitelmiä.

Tervetuloa!

You are at: CIS → /Opinnot/T-61.152/kurssiesite_2008.shtml

Page maintained by webmaster at cis.hut.fi, last updated Thursday, 10-Jan-2008 15:06:48 EET

[an error occurred while processing this directive]
Google
WWW www.cis.hut.fi