Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

T-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät (2 ov)

T-61.140 Signal Processing Systems

Ajankohtaista (14.6.2005)
o kevään palautekyselyn kommentit
o kurssia ei enää luennoida; korvaava kurssi T-61.2010 Datasta tietoon
o tenttejä järjestetään tenttijärjestyksen mukaisesti noin 4 krt vuodessa ainakin lukuvuoden 2005-2006 ajan


http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.140/index.shtml
t61140@cis.hut.fi
Tuesday, 19-Aug-2008 10:51:00 EEST